Vissen op garnalen

Laatst gecontroleerd op:
20 december 2023
Gepubliceerd op:
10 mei 2022

Wilt u op garnalen vissen? Dan heeft u een vergunning nodig. Er zijn vergunningen voor de kustwateren en de Visserijzone. Welke u nodig heeft, ligt aan waar u vist en welke vistuigen u gebruikt. Voor de Westerschelde is er een uitzondering.

U mag uw vergunning wijzigen als u deze niet meer gebruikt. Of als u tijdelijk geen vaartuig heeft. We geven geen nieuwe vergunningen meer uit. Wilt u graag een vergunning voor het vissen op garnalen? Dat kan alleen als een andere ondernemer deze niet meer gebruikt.

Vergunning wijzigen

Wilt u uw vergunning niet meer gebruiken? Geef dit dan aan ons door. U regelt dit via de knop Uw vergunning direct wijzigen.

We verlenen de vergunning voor uw vaartuig. Heeft u tijdelijk geen vaartuig waarmee u de vergunning gebruikt? Dan mag u deze tijdelijk alleen op uw naam aanhouden. Ook dat regelt u via de knop Uw vergunning direct wijzigen. Nadat u dit gewijzigd heeft, krijgt u een brief. Hierin staat wanneer u de vergunning weer aan een vaartuig moet koppelen. Zorg dat u dit op tijd doet. Daarmee voorkomt u dat u de vergunning kwijtraakt.

Welke vergunning heb ik nodig?

Dat ligt aan waar en met welke vistuigen u vist. Er zijn 4 vergunningen:

 • Garnalenvergunning Visserijzone (GV)
 • Garnalenvergunning Visserijzone Bordennet (GVB)
 • Garnalenvergunning Kustwateren (GK)
 • Garnalenvergunning Kustwateren Bordennet (GKB)

Garnalenvergunning Visserijzone

Met een GV mag u vissen in:

 • de Visserijzone
 • het Zeegat van Goeree
 • het Brouwershavensche Gat
 • de Oosterschelde ten westen van de Oosterscheldekering

U heeft ook een vismachtiging lijst 1 nodig. Dit is een vismachtiging voor de boomkorvisserij in de 12-mijlszone en de Scholbox. U leest hier meer over op Vismachtigingen zeevisserij.

Garnalenvergunning Visserijzone Bordennet

Wilt u alleen met bordennetten in deze gebieden vissen? En geldt voor uw vaartuig geen lijst 1? Dan kunt u een Garnalenvergunning Visserijzone Bordennet (GVB) aanvragen. Hiermee mag u alleen met bordennetten op garnalen vissen.

Garnalenvergunning Kustwateren

Met een GK mag u vissen in:

 • de Visserijzone
 • de Waddenzee
 • het Nederlandse gedeelte van de Dollard en de Eems . U heeft dan ook een toestemmingsbewijs vissen op de Eems-Dollard nodig.
 • de Maasmond
 • het Zeegat van Goeree
 • het Brouwershavensche Gat
 • De Westerschelde, voor zover gelegen ten oosten van de basislijn van de territoriale zee van Nederland

U heeft ook een vismachtiging lijst 1 nodig. Dit is een vismachtiging voor de boomkorvisserij in de 12-mijlszone en de Scholbox. U leest hier meer over op Vismachtigingen zeevisserij.

Garnalenvergunning Kustwateren Bordennet

Wil u alleen met bordennetten in deze gebieden vissen? En geldt voor uw vaartuig geen lijst 1? Dan kunt u een Garnalenvergunning Kustwateren Bordennet (GKB) aanvragen. Hiermee mag u alleen met bordennetten op garnalen vissen.

Toestemming garnalenvisserij in de Waddenzee

Is aan uw vaartuig een GK of GKB toegekend? Dan krijgt u automatisch ook een Toestemming voor de garnalenvisserij in de Waddenzee.

Voorwaarden aanvragen garnalenvergunning

Wilt u een garnalenvergunning aanvragen? Wij keuren alleen aanvragen goed die aan deze voorwaarden voldoen:

Vissen op garnalen in Natura 2000-gebieden

Voor de garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden heeft u ook een Omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld in de Waddenzee en de Voordelta. Op de website van Natura 2000 vindt u alle gebieden.

U kunt de Omgevingsvergunning niet bij ons aanvragen. Wilt u een Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aanvragen? Vraag dan aan uw producentenorganisatie hoe u dit doet. Of stuur een e-mail naar natuurvergunningen@minlnv.nl.

Gebieden Eierlandse gat en Oostwad gesloten voor garnalenvisserij

De partners van het Viswad-convenant maakten in 2021 afspraken over het sluiten van gebieden in de Waddenzee voor de garnalenvisserij. Sinds 2022 zijn gebieden op het Eierlandse gat en het Oostwad gesloten voor de garnalenvisserij. U vindt de coördinaten en kaarten van deze gebieden op de website van de Rijksoverheid.

Vissen als toeristische activiteit

Voert u de garnalenvisserij uit als een toeristische activiteit met een daarvoor geschikt vaartuig? Ook dan heeft u een garnalenvergunning nodig. Voor deze visserij is er geen uitzondering voor de verplichting om een garnalenvergunning te hebben.

Kleinschalige garnalenvisserij

Zonder garnalenvergunning mag u in de Visserijzone, het zeegebied en de Westerschelde vissen met een boomkor en een bordennet. Hier zijn wel voorwaarden voor.

Voorwaarden vissen met boomkor

 • De lengte over alles van uw vaartuig is minder dan 8 meter.
 • Het vaartuig heeft één boomkor.
 • De maximale breedte van de boomkor is 150 centimeter. Dit is gemeten tussen de uiteinden van de constructie. De boomkor kan niet worden uitgeschoven of verlengd.

Voorwaarden vissen met bordennet

 • De lengte over alles van uw vaartuig is minder dan 10 meter.
 • Het vaartuig heeft één bordennet.
 • De maximale hoogte van de visborden is 70 centimeter.
 • De lengte van de bovenpees (inclusief stroppen en kabels) is niet meer dan 225 centimeter. Dit is gemeten tussen de 2 achterzijden van de borden.

Wetten en regels

U leest alles over vissen op garnalen in de Uitvoeringsregeling visserij.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?