Vissen op garnalen

Gepubliceerd op:
10 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2023

Wilt u op garnalen vissen? Dan heeft u een vergunning nodig. Er zijn vergunningen voor de kustwateren en de Visserijzone. Welke u nodig heeft, ligt aan waar u vist en welke vistuigen u gebruikt. Voor de Westerschelde is er een uitzondering.

U mag uw vergunning wijzigen als u deze niet meer gebruikt. Of als u tijdelijk geen vaartuig heeft. We geven geen nieuwe vergunningen meer uit. Wilt u graag een vergunning voor het vissen op garnalen? Dat kan alleen als een andere ondernemer deze niet meer gebruikt.

Vergunning wijzigen

Wilt u uw vergunning niet meer gebruiken? Geef dit dan aan ons door. U regelt dit via de knop Uw vergunning direct wijzigen.

We verlenen de vergunning voor uw vaartuig. Heeft u tijdelijk geen vaartuig waarmee u de vergunning gebruikt? Dan mag u deze tijdelijk alleen op uw naam aanhouden. Ook dat regelt u via de knop Uw vergunning direct wijzigen. Nadat u dit gewijzigd heeft, krijgt u een brief. Hierin staat wanneer u de vergunning weer aan een vaartuig moet koppelen. Zorg dat u dit op tijd doet. Daarmee voorkomt u dat u de vergunning kwijtraakt.

Welke vergunning heb ik nodig?

Dat ligt aan waar en met welke vistuigen u vist. Er zijn 4 vergunningen:

 • Garnalenvergunning Visserijzone (GV)
 • Garnalenvergunning Visserijzone Bordennet (GVB)
 • Garnalenvergunning Kustwateren (GK)
 • Garnalenvergunning Kustwateren Bordennet (GKB)

Garnalenvergunning Visserijzone

Met een GV mag u vissen in:

 • de Visserijzone
 • het Zeegat van Goeree
 • het Brouwershavensche Gat
 • de Oosterschelde ten westen van de Oosterscheldekering

U heeft ook een vismachtiging lijst 1 nodig. Dit is een vismachtiging voor de boomkorvisserij in de 12-mijlszone en de Scholbox. U leest hier meer over op Vismachtigingen zeevisserij.

Garnalenvergunning Visserijzone Bordennet

Wilt u alleen met bordennetten in deze gebieden vissen? En geldt voor uw vaartuig geen lijst 1? Dan kunt u een Garnalenvergunning Visserijzone Bordennet (GVB) aanvragen. Hiermee mag u alleen met bordennetten op garnalen vissen.

Garnalenvergunning Kustwateren

Met een GK mag u vissen in:

 • de Visserijzone
 • de Waddenzee
 • het Nederlandse gedeelte van de Dollard en de Eems . U heeft dan ook een toestemmingsbewijs vissen op de Eems-Dollard nodig.
 • de Maasmond
 • het Zeegat van Goeree
 • het Brouwershavensche Gat
 • De Westerschelde, voor zover gelegen ten oosten van de basislijn van de territoriale zee van Nederland

U heeft ook een vismachtiging lijst 1 nodig. Dit is een vismachtiging voor de boomkorvisserij in de 12-mijlszone en de Scholbox. U leest hier meer over op Vismachtigingen zeevisserij.

Garnalenvergunning Kustwateren Bordennet

Wil u alleen met bordennetten in deze gebieden vissen? En geldt voor uw vaartuig geen lijst 1? Dan kunt u een Garnalenvergunning Kustwateren Bordennet (GKB) aanvragen. Hiermee mag u alleen met bordennetten op garnalen vissen.

Toestemming garnalenvisserij in de Waddenzee

Is aan uw vaartuig een GK of GKB toegekend? Dan krijgt u automatisch ook een Toestemming voor de garnalenvisserij in de Waddenzee.

Voorwaarden aanvragen garnalenvergunning

Wilt u een garnalenvergunning aanvragen? Wij keuren alleen aanvragen goed die aan deze voorwaarden voldoen:

Vissen op garnalen in Natura 2000-gebieden

Voor de garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden heeft u ook een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Bijvoorbeeld in de Waddenzee en de Voordelta. Op de website van Natura 2000 vindt u alle gebieden.

U kunt de Wnb-vergunning garnalenvisserij niet bij ons aanvragen. Wilt u een Wnb-vergunning aanvragen? Vraag dan aan uw producentenorganisatie hoe u dit doet. Of stuur een e-mail naar wetnatuurbescherming@minlnv.nl.

Vissen als toeristische activiteit

Voert u de garnalenvisserij uit als een toeristische activiteit met een daarvoor geschikt vaartuig? Ook dan heeft u een garnalenvergunning nodig. Voor deze visserij is er geen uitzondering voor de verplichting om een garnalenvergunning te hebben.

Kleinschalige garnalenvisserij

Zonder garnalenvergunning mag u in de Visserijzone, het zeegebied en de Westerschelde vissen met een boomkor en een bordennet. Hier zijn wel voorwaarden voor.

Voorwaarden vissen met boomkor

 • De lengte over alles van uw vaartuig is minder dan 8 meter.
 • Het vaartuig heeft één boomkor.
 • De maximale breedte van de boomkor is 150 centimeter. Dit is gemeten tussen de uiteinden van de constructie. De boomkor kan niet worden uitgeschoven of verlengd.

Voorwaarden vissen met bordennet

 • De lengte over alles van uw vaartuig is minder dan 10 meter.
 • Het vaartuig heeft één bordennet.
 • De maximale hoogte van de visborden is 70 centimeter.
 • De lengte van de bovenpees (inclusief stroppen en kabels) is niet meer dan 225 centimeter. Dit is gemeten tussen de 2 achterzijden van de borden.

Wetten en regels

U leest alles over vissen op garnalen in de Uitvoeringsregeling visserij.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?