Tabel inkomsten en uitgaven windprojecten

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2020
Gepubliceerd op:
28 mei 2018

Met de SDE+-regeling keert de overheid een bedrag per opgewekte kWh uit aan producenten van duurzame energie. Voor windenergie is dit bedrag afhankelijk van het windaanbod. Per gemeente is vastgesteld wat het gemiddelde windaanbod is en het bijbehorende basisbedrag uit de SDE++. Hoe hoger de gemiddelde windsnelheid, hoe lager het basisbedrag.

Inkomsten

Soort inkomsten Wat betekent dit
Verkoop van elektriciteit De exploitant van een windpark sluit een Power Purchase Agreement (PPA) af met een energiehandelaar. Hiermee is de exploitant verzekerd van afname van de opgewekte elektriciteit. De elektriciteit van windmolens wordt, net als elektriciteit van andere bronnen, verhandeld op de APX en/of op de ENDEX (lange termijn markt), de nationale beurzen waar energie wordt verhandeld.
Stimulering Duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

De SDE++-bijdrage komt neer op het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag (de ‘grijze stroomprijs’ en de GvO-waarde). Op deze manier worden producenten van windstroom gecompenseerd voor het feit dat de productiekosten van windenergie hoger zijn dan de productiekosten van grijze stroom.

Voor een project staat het basisbedrag gedurende de looptijd van 15 jaar vast. Basisbedragen voor nieuwe SDE-aanvragen worden elk jaar voor diverse vormen van duurzame energie opnieuw vastgesteld en gepubliceerd.

Garanties van oorsprong (GvO) GvO’s zijn bedoeld om te bewijzen dat geleverde elektriciteit duurzaam is opgewekt. Per opgewekte MWh aan duurzame energie ontstaat 1 GvO, die worden afgegeven door een onafhankelijke organisatie. GvO’s kunnen apart worden verhandeld. De prijzen voor GvO’s verschillen per opwekkingsvorm en land van herkomst.

Uitgaven

Soort kosten Wat betekent dit
Financieringskosten Een windpark vergt een grote investering. De ontwikkelaar betaalt deze doorgaans niet helemaal uit eigen zak: een deel (bijvoorbeeld 80%) wordt geleend van een kredietverstrekker, zoals een bank. Deze lening wordt in ca. 14 jaar terugbetaald. Over het openstaande bedrag wordt jaarlijks rente betaald. Het resterende bedrag betaalt de ontwikkelaar zelf, of wordt (deels) geleend in de vorm van obligaties of venture capital.
Operationele kosten Een windturbine heeft geen brandstof nodig om elektriciteit te produceren. Er zijn wel andere operationele kosten, zoals garantie- en onderhoudscontracten, grondkosten, verzekeringen, netinstand-houdingskosten, OZB en kosten voor beheer en onderhoud van land en toegangswegen.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?