Windfonds Windpark Krammer (Zeeland)

Gepubliceerd op:
29 augustus 2018
Laatst gecontroleerd op:
16 juli 2020

Windpark Krammer is een burgerinitiatief van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Zij zijn de oprichters en de beheerders van het windfonds. Van elke MWh die Windpark Krammer aan elektriciteit opwekt, wordt € 0,50 aan het Windfonds gedoneerd.

De termijn van 15 jaar in de tabel is gebaseerd op de termijn van de SDE+-subsidie. Insteek van dit windfonds is: hoe dichterbij het windpark je woont, hoe lager je energierekening.

Doelen

 • Voor huishoudens met groene stroom binnen een straal van 2½ kilometer van het windpark ontvangen een tegemoetkoming bij de stroomrekening. Hoe dichter iemand bij het windpark woont, hoe hoger de tegemoetkoming in de groene stroomrekening.
  • 0 - 0,5 km = € 800 korting per jaar
  • 0,5 - 1 km = € 720 korting per jaar
  • 1 - 1,5 km = € 480 korting per jaar
  • 1,5 - 2,5 km = € 240 korting per jaar
 • Het bedrag dat jaarlijks overblijft, wordt verdeeld over projecten in de drie omliggende gemeenten. Iedere gemeente ontvangt ongeveer € 30.000. Het bedrag kan elk jaar verschillen, omdat het afhankelijk is van de windopbrengst. Alleen projecten gericht op verduurzaming van de omgeving komen in aanmerking voor geld uit het Windfonds. Het windfonds denkt daarbij in eerste instantie bijvoorbeeld aan zonnepanelen op het buurthuis in de dorpskernen. Maar verduurzaming kan ook gaan om de leefbaarheid van de omgeving.

Feiten

Status: georganiseerd
Exploitant: Zeeuwind & Deltawind
Opgesteld vermogen: 102 MW
Financiën fonds

 • per jaar: € 150.000
 • per opgestelde MW: € 1.470
 • looptijd (15 jaar): € 2.250.000

Beheerder fonds: onafhankelijke stichting
Doel uitgaven: verlaging energie-rekening omwonenden en verduurzaming omgeving

Contactgegevens:

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?