Wet openbaarheid van bestuur | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wet openbaarheid van bestuur

23-03-2020

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid.

De overheid geeft op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via internet, door het uitgeven van persberichten of het verspreiden van folders. Maar ook door het doen van mededelingen in de Staatscourant.

Wob-verzoek

Als dit onvoldoende blijkt te zijn kan een aanvullend verzoek plaatsvinden: het Wob-verzoek. Overheidsinformatie is openbaar, behalve als de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden. Dat is het algemene uitgangspunt van de Wob. Iedereen kan de overheid vragen om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen.

Geen vormvereisten

In tegenstelling tot alle inhoudelijke vereisten die de Wob kent, stelt de wet geen vormvereisten aan een Wob-verzoek. Van telefoon tot fax, van e-mail tot sms, met ieder denkbaar communicatiemiddel kunt u een Wob-verzoek indienen. Het is niet nodig in het verzoek te verwijzen naar de Wob. Bij elk verzoek om informatie moet het bewuste bestuursorgaan nagaan of de Wob van toepassing is.

Inhoudelijke vereisten

Wel moet een Wob-verzoek voldoen aan bepaalde inhoudelijke vereisten. In de wet staat het als volgt: 'Een Wob-verzoek is een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid dat gericht is tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf'.

Wob-verzoek indienen

Wilt u een Wob-verzoek indienen over documenten die bij ons aanwezig zijn? Vult u dan het digitale formulier in.

Wob-verzoeken en het Coronavirus

Door het Coronavirus werken ook de medewerkers van RVO zoveel mogelijk thuis. Daardoor hebben we misschien meer tijd nodig om uw Wob-verzoek te behandelen. We doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Wob-verzoeken? Of wilt u Wob-besluiten bekijken van de Rijksoverheid? Kijk dan op rijksoverheid.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.