Zienswijze doorgeven

Laatst gecontroleerd op:
14 september 2022
Gepubliceerd op:
4 juni 2020

We nemen meestal niet direct een definitief besluit. U krijgt eerst een brief of u leest een bericht van ons op internet. Daarin staat dat u kunt reageren met uw zienswijze. Zo laat u weten waarom u het er wel of niet mee eens bent. Uw zienswijze nemen we mee bij het nemen van een definitieve beslissing.

Wilt u reageren op een Woo-verzoek om uw gegevens openbaar te maken? Of wilt u reageren op een voorgenomen besluit voor bijvoorbeeld de Meststoffenwet? Stuur dan uw zienswijze op. Daarmee geeft u uw mening aan ons door. Of die van een organisatie. U doet dit online met ons formulier of schriftelijk.

Voorwaarden

  • U heeft een brief gehad over bijvoorbeeld het openbaar maken van uw gegevens of een boete. Of een bericht gelezen op overheid.nl of rijksoverheid.nl.
  • U bent het er wel of niet mee eens en u wilt dat aan ons laten weten.
  • U reageert in elk geval voor de datum die in de brief of het bericht staat.
  • U heeft duidelijke redenen waarom u het niet eens bent. Gaat uw zienswijze over het openbaar maken van gegevens? Gebruik dan artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Wet open overheid. Leg daarmee uw situatie uit: wat betekent het bekendmaken van de gegevens voor u of uw organisatie?
  • U stuurt alle gegevens naar ons waaruit uw standpunt blijkt en die uw zienswijze steunen.

Hoe doorgeven

Heeft u het verzoek om openbaarmaking van gegevens ontvangen? En wilt u hierop reageren? Regel uw zienswijze via de knop hieronder: klik op Zienswijze direct doorgeven. Zo reageert u op standaard Woo-verzoeken. 

Iemand machtigen

Wilt u iemand anders uw zienswijze door laten geven? U mag ook iemand machtigen. Hoe u dit doet, leest u op Inloggen en machtigen.

Na het doorgeven

Heeft u een zienswijze doorgegeven? Wij nemen uw zienswijze mee bij het nemen van een definitieve beslissing. Daarna krijgt u een brief met de definitieve beslissing.

Vragen over zienswijze doorgeven?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?