Reageren op verzoek openbaar maken gegevens

Gepubliceerd op:
4 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
8 september 2023

Soms krijgen wij een verzoek om informatie over u of uw onderneming te delen. We doen dat meestal niet direct. U krijgt dan eerst bericht van ons. U kunt reageren met een zienswijze. Zo laat u weten waarom u het er wel of niet mee eens bent. Uw reactie heeft misschien invloed op het definitieve besluit.

Wanneer bericht

Iedereen kan informatie bij de overheid opvragen. Die informatie kan over u of uw bedrijf gaan. De verzoeker doet dan een beroep op de Wet open overheid (Woo). We noemen dat een Woo-verzoek. Meer informatie over zo’n verzoek leest u op Wet open overheid.

Gaat het om gegevens over u of uw bedrijf? Dan bent u belanghebbende. Soms krijgt u dan een brief of e-mail over een Woo-verzoek. Of de informatie staat op Overheid.nl of Rijksoverheid.nl.

Waar kunt u nu op reageren?

Wij ontvangen regelmatig verzoeken om informatie openbaar te maken. Grote verzoeken publiceren wij in de Staatscourant. U kunt nu reageren op het Woo-verzoek Woo/2023/187: slachtgegevens van vleeskuikens (2018 tot heden). De verzoeker vraagt om informatie over koppels vleeskuikens die door vleeskuikenbedrijven in Nederland zijn afgevoerd naar slachthuizen in de periode van 1 januari 2018 tot heden. Per koppel gaat het om de volgende gegevens:

 • het unieke bedrijfsnummer (UBN)
 • het unieke stalnummer
 • het aantal afgevoerde vleeskuikens
 • de datum van melding aan RVO/AviNed
 • de datum van afvoer naar de slacht
 • het gebruikte ras
 • het uitvalpercentage (=gecumuleerde dagelijkse sterfte)
 • de bezettingsgraad
 • de voetzoolleasiescores (VZL-score)
 • de opzetdatum (datum waarop de vleeskuikens zijn opgezet)
 • de mortaliteit (naast de gecumuleerde dagelijkse mortaliteit)
 • het aantal opgezette dieren (naast het aantal dieren voor slachting)
 • het aantal transportcombinaties

Heeft u een vleeskuikenbedrijf? Dan kunt u reageren. In de Woo staat dat informatie die bij de overheid aanwezig is, meestal openbaar moet worden gemaakt. Alleen bij een uitzondering wordt informatie niet openbaar gemaakt. Maar voor milieu-informatie gelden die uitzonderingen vaak niet. Vooral niet als het gaat om informatie over uitstoot van stoffen in het milieu. Of over locaties waar dat gebeurt. Hier is vaste rechtspraak over. De kans is daarom klein dat uw zienswijze invloed heeft op het besluit. Wilt u toch reageren? Stuur dan voor dit verzoek een zienswijze in. Geef daarbij aan welke uitzonderingsgrond volgens u aanwezig is. Dit kunt u doen vanaf 8 september 2023 tot en met 21 september 2023 met een digitaal formulier.

U wilt reageren op een ander Woo-verzoek

Bent u het er niet mee eens dat uw gegevens openbaar gemaakt worden? Of vindt u het juist prima? Dan kunt u reageren met een zienswijze. U kunt uw zienswijze opsturen met een digitaal formulier. Hoe u dit doet leest u op Zienswijze doorgeven.

Definitief besluit

Heeft u een zienswijze opgestuurd? Dan krijgt u een brief met een kopie van het besluit. De aanvrager van het Woo-verzoek krijgt ook een besluit. Daarin staat of de gegevens openbaar worden gemaakt.  

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat precies tot wanneer u kunt reageren. Meer informatie leest u op Bezwaar maken.

Gaat u in bezwaar? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. U voorkomt daarmee dat de gegevens tijdens het behandelen van het bezwaar openbaar gemaakt worden. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. In het besluit staat hoe en tot wanneer u kunt reageren. Meer informatie leest u op Voorlopige voorziening aanvragen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?