“We deden onderzoek naar de beste manier om ons dorp van het gas te halen”

Gepubliceerd op:
21 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024

Bewonersinitiatief EnergieKronenberg heeft een ambitieus doel. Het wil van Kronenberg in 2030 het eerste energieneutrale Nederlandse dorp maken. Hoe bereik je dat? “We zijn gewoon aan de slag gegaan”, vertelt voorzitter Piet Selen.

Oproep dorpsraad

Na een oproep van de dorpsraad in 2014, vormde zich een werkgroep van 7 mensen die wilden nadenken over de overgang naar duurzame energie in hun dorp, de energietransitie. Onder hen Piet Selen: “We zijn gewoon aan de gang gegaan. In het begin waren we vooral bezig met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. In 2017 hebben we samen een doel gesteld: in 2030 energieneutraal zijn.”

Van alle markten thuis

In 2018 gingen ze verder als stichting EnergieKronenberg, waarvan Piet sindsdien voorzitter is. Inmiddels zijn ze met zo'n 15 bestuursleden, die elk in verschillende werkgroepen zitten. Ze organiseren dorpsquizzen, themabijeenkomsten, infraroodscans en excursies. Ze brengen nieuwsbrieven uit en verspreiden bordjes met ‘Deelnemer EnergieKronenberg’. Ook volgden 3 bestuursleden een cursus om als energiecoach aan de slag te gaan. Daarnaast geven ze gastlessen op de lokale basisschool. En zijn ze de schakel tussen woningbouwcorporatie en huurders in een verduurzamingstraject.

Subsidie voor onderzoek

Al sinds het begin is er een goede samenwerking met de gemeente. EnergieKronenberg kreeg subsidie om onderzoek te doen naar de beste manier voor hun dorp om van het gas af te komen. De scenario’s: volledig elektrisch, een warmtenet, of verwarmen met lokaal opgewekte waterstof. Die laatste 2 bleken niet haalbaar, dus viel de keuze op de oplossing om volledig over te stappen op elektrisch. “Daardoor viel wel een stukje samen doen weg, in vergelijking met een warmtenet. Nu moeten mensen het zelf doen. Dat maakte het voor ons als bewonersinitiatief een stuk moeilijker. Wij konden alleen nog maar informeren, stimuleren en inspireren”, vertelt Piet.

Ervaringsverhalen

2 keer per jaar geeft de stichting een huis-aan-huismagazine uit, om zoveel mogelijk inwoners te informeren en te betrekken. Het blad vertelt bijvoorbeeld succesverhalen van bewoners uit de koplopersgroep. Dat zijn 25 huishoudens die versneld aan de slag willen met het aardgasvrij maken van hun woning. Sinds maart 2021 krijgen zij daarbij praktische tips en advies van de stichting.

Tips voor andere initiatieven

Piet z’n tips voor andere initiatieven: “Allereerst is het heel belangrijk dat je goed samenwerkt met de gemeente. Wij proberen bovendien elke keer zoveel mogelijk mensen uit het dorp mee te krijgen en ze aan andere bewoners te laten vertellen wat ze doen. Stel ook duidelijke doelen, anders weet je niet wat je moet doen. Zo heb je voor jezelf een stip aan de horizon.”

Wij helpen u verder

Wilt u ook met buurtgenoten aan de slag met de verduurzaming van uw huis of wijk? Wij helpen u graag verder met tips. Lees wat u kunt doen: Lokale energie-initiatieven met buurtgenoten.

Dit praktijkverhaal maakten wij samen met klimaatstichting HIER.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?