“We kunnen als wijkbewoners veel meer bereiken dan de gemeente”

Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024
Gepubliceerd op:
18 december 2023

In Deventer wil bewonersgroep Buurtbedrijf Zandweerd de sociale verbinding in de wijk versterken, en de bewoners helpen met verduurzamen. Dat lukt al aardig. “We denken mee over het warmtenet, maar zijn ook zelf actief in de wijk als verduurzamingsteam”, vertelt Esther Klaassen van de bewonersgroep.

Warmtenet als aanleiding

In de wijk Zandweerd wonen 12.000 mensen met verschillende leeftijden, beroepen en culturele achtergronden. Van de 6.000 woningen is de helft koop en de helft huur. In 2019 kwam de gemeente met een plan voor een warmtenet. Ze vroeg bewoners om mee te denken en zo’n 20 mensen meldden zich daarvoor aan. Zo ook Esther Klaassen, die sinds 2000 met haar gezin in de wijk woont. Na een reeks gesprekken besloten de bewoners niet alleen mee te denken over het warmtenet, maar ook zelf in de wijk te starten als verduurzamingsteam.

Sociale verbinding als rode draad

Sociaal contact is voor Buurtbedrijf Zandweerd de sleutel tot duurzaam denken. Het initiatief organiseert allerlei diensten, van gezamenlijke inkoopacties tot duurzaamheidsborrels. Er staat ook een klusteam klaar: “Iedereen in de wijk mag gratis een beroep doen op onze klussendienst.” vertelt Esther. De initiatiefgroep vraagt ook altijd wat iemand terug kan doen voor de wijk. “Zo zetten we in op sociale verbinding. We zetten mensen in hun kracht en ze voelen zich van betekenis.” 

Ambities en samenwerken met de gemeente

Met de gemeente werkt het initiatief prettig samen. Er lopen nu gesprekken over welke rol de bewoners kunnen vervullen in de ontwikkeling van het toekomstige warmtenet. Esther: “Keuzevrijheid en betaalbaarheid vinden we het belangrijkste.”

Met dezelfde middelen meer doen

Het is voor de gemeente lastig om plannen als één geheel te benaderen. Dat is een knelpunt in de samenwerking. Verschillende afdelingen kijken naar hun eigen stukje van de puzzel. Hierdoor komen projectideeën van het initiatief niet van de grond. In de toekomst willen de bewoners officieel taken van de gemeente overnemen. Eerst op het gebied van duurzaamheid, maar later misschien ook voor groenvoorziening, zorg, jeugd en zwerfafval. “Met dezelfde middelen of minder kunnen we als wijkbewoners veel meer bereiken dan de gemeente”, stelt Esther.

Tips voor andere initiatieven

Als afsluiter deelt Esther 5 tips voor andere initiatieven: “Maak gebruik van bestaande krachten in de wijk. Leg contact met de wijkmanager, haal behoeftes op in de wijk, durf om startbudget te vragen. En bovenal: begin gewoon en laat de energie stromen.”

Wij helpen u verder

Wilt u ook met buurtgenoten aan de slag met de verduurzaming van uw huis of wijk? Wij helpen u graag verder met tips. Lees wat u kunt doen: Lokale energie-initiatieven met buurtgenoten.

Dit praktijkverhaal maakten wij samen met klimaatstichting HIER.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?