"Flexwoningen bouwen is pionieren"

Gepubliceerd op:
24 november 2023

Meestal zijn het woningcorporaties die sociale huurwoningen bouwen. De gemeente Oude IJsselstreek in Gelderland pakte het anders aan en organiseerde een aanbesteding voor marktpartijen. Projectleider bij de gemeente, Harm Leijssen, vertelt hoe. "De professionals van het Expertteam Woningbouw dachten goed met ons mee." 

Flexwoningen

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn op korte termijn betaalbare huurwoningen nodig. De gemeente wil daarom flexwoningen laten bouwen: tijdelijke, verplaatsbare woningen. "Toen de lokale woningcorporatie het project niet zag zitten, besloot de gemeente om een commerciële ontwikkelaar te zoeken", vertelt Leijssen.

Europese aanbesteding 

De gemeente plaatste de opdracht op TenderNed, een Europees aanbestedingssysteem. Marktpartijen uit heel Europa konden zich inschrijven. "Het was spannend, want we wisten niet of marktpartijen de opdracht aandurfden. We stelden namelijk hoge eisen, zoals dat de opdrachtnemer 30 jaar verantwoordelijk blijft voor beheer en exploitatie van de flexwoningen. Ook mogen er alleen sociale huurprijzen gerekend worden."

Expertteam Woningbouw

Leijssen legt uit dat de gemeente zich goed heeft voorbereid op de aanbesteding. "We hebben ons verdiept in de financiën rond flexwoningen en wat er komt kijken bij Europese aanbestedingen. Het Expertteam Woningbouw van RVO ondersteunde en adviseerde bij het aanbestedingsproces. Peter de Groot en Annelies van der Nagel lazen en dachten mee. Samen planden we overleggen in. Het was fijn om een professioneel klankbord te hebben wanneer we ergens tegenaan liepen."  

Bouw start in 2024

2 marktpartijen dienden een voorstel in. Koopmans Bouwgroep b.v. won de aanbesteding en gaat ongeveer 50 woningen bouwen, verdeeld over 6 gemeentelijke locaties. "De voorstellen pasten bij de wensen van de doelgroepen. Die hadden we vooraf opgenomen in de aanbesteding. Volgend jaar worden de woningen al gebouwd."

Trots

Na maximaal 15 jaar krijgen de woningen een nieuwe plek. "Dat is pionieren, omdat onzeker is of we tegen die tijd nog uit de voeten kunnen met het huidige Bouwbesluit. We maken daarover nog afspraken met Koopmans Bouwgroep en als nodig met het ministerie." Leijssen is positief dat er een goede marktpartij is gevonden. "Maar ik ben pas echt blij als volgend jaar de 1e huurders hun sleutels ontvangen!"

Expertteam Woningbouw helpt

Overweegt u als gemeente ook om een openbare aanbesteding te doen voor woningbouw? Of kunt u hulp gebruiken bij vraagstukken op het gebied van woningbouw? Lees meer over de ondersteuning vanuit het Expertteam Woningbouw van RVO.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?