Met uien voedselzekerheid verbeteren in Senegal

Gepubliceerd op:
8 mei 2024

Meer en gezond voedsel produceren én meer voedselzekerheid scheppen in uitdagende productieomstandigheden. Dat is het concrete doel in Senegal van Maarten Kommers van Delphy, een Nederlandse landbouwadviesorganisatie. Hij vertelt over duurzame tuinbouwmogelijkheden in Senegal. 

Maarten Kommers werkt als internationaal projectmanager en trainer bij Delphy. De organisatie adviseert, traint en zorgt voor praktische oplossingen wereldwijd in de tuinbouwsector. Delphy is betrokken bij verschillende projecten in Senegal. Het doel is om de tuinbouwsector in Senegal een duwtje in de rug te geven.

1 van deze projecten is het versterken van de waardeketen van uien in Senegal: Impact Cluster Onion Farming for the Future. Maarten Kommers startte dit project met Nederlandse en Senegalese bedrijven in oktober 2023. In april 2024 vond in Senegal de officiële opening van het project plaats. Het project maakt deel uit van de combitrack 'HortiCôte Senegal'.

Wat is uniek aan dit project?

Maarten Kommers: "Het bijzondere is dat 9 partijen uit Senegal en Nederland samen optrekken om de waardeketen van uien te ontwikkelen. Van inputs, productie en opslag naar vermarkting."

Deze complete aanpak draagt bij aan meer voedselzekerheid in de regio. Kommers: "Er is nog veel onbenutte potentie om de kwaliteit en de opbrengst van uien te verbeteren. Wij spelen hier op in én verminderen tegelijkertijd het gebruik van dure en schaarse middelen zoals kunstmest en water."

Mensen in het veld bij training tuinbouwproject

"Mijn tip voor Nederlandse ondernemers: grijp de kansen in Senegal!"

Maarten Kommers
Internationaal projectmanager en trainer bij Delphy
Portretfoto van Maarten Kommers

Wat heeft het opgeleverd?

"Het project helpt met het verbeteren van het telen van gewassen, en betekent daardoor hogere opbrengsten voor honderden boerenfamilies", vertelt Maarten Kommers. 

Hun Senegalese partners verzorgen de trainingen aan de uienboeren. Deze partners zijn getrained door de Nederlandse bedrijven. Daarbij is veel aandacht voor klimaatslimme maatregelen en duurzame productietechnieken. En elk jaar trainen de Nederlandse bedrijven de Senegalese partners op locatie in Senegal. Kommers: "Daarbij is veel aandacht voor trainingen op het veld. Ook is er bijna dagelijks contact via WhatsApp en videobellen om kennis, tips en ervaringen uit te wisselen. Op die manier investeren we ook in het kennisniveau van deze partners."

Kommers noemt ook de bodemkwaliteit. Hij verwacht dat die zich gaat herstellen: "We wisselen de teelt van verschillende gewassen af. Dat is goed voor de kwaliteit van de landbouwgrond en de biodiversiteit." 

Wat zijn de kansen voor Nederlandse ondernemers in de tuinbouwsector?

"Mijn tip voor Nederlandse ondernemers is: grijp de kansen in Senegal! Het land heeft de potentie om een belangrijke speler te worden in West-Afrika. De vraag naar voedsel stijgt, er is ruimte, en veel jongeren zoeken werk. Bovendien is het er niet zo droog als bijvoorbeeld in Mali en Niger." 

Ondernemers kunnen hier hun kennis over en oplossingen voor duurzame landbouw in de praktijk toepassen. Maarten Kommers adviseert ondernemers om vooraf een intensieve taaltraining te volgen: "Zonder een goede beheersing van de Franse taal is ondernemen in West-Afrika erg lastig."

mensen in de buitenlucht tijdens een training over tuinbouw
Uien op het veld

Wat motiveert jou persoonlijk?

In Senegal moet de komende decennia meer voedsel geproduceerd worden terwijl de productieomstandigheden juist verslechteren. Die uitdaging motiveert hem. "We investeren sterk in de lokale kennisinfrastructuur. Alle partners dragen bij aan een toekomst- en klimaatbestendigeteelt van gezond voedsel door lokale boeren." Met duurzame economische landbouw wil Kommers bijdragen aan oplossingen voor de armoede en gronduitputting.

Achtergrond bij de combitrack in Senegal

De Niayes-regio is een productieve regio die zorgt voor 70% van de tuinbouwproductie in Senegal. De Nederlandse overheid stimuleert een meerjarige sectoraanpak (de combitracks). Dat biedt exportkansen voor Nederlandse ondernemers én het versterkt de lokale economie. Handel en ontwikkeling gaan hier hand in hand. Dit voorbeeld van Maarten Kommers is onderdeel van de combitrack HortiCôte in Senegal.

Voor dit project, Impact Cluster Onion Farming for the Future, werken samen: ENSA (École Nationale Supérieure d’Agriculture), ANCAR (Senegalese landbouwvoorlichtingsdienst) en APKM (coöperatie met ongeveer 900 boeren), en 5 Nederlandse bedrijven: Delphy, The Salt Doctors, HZPC, ENZA Zaden, Hanse Agrostore en Meys Emerging Markets Research.

Delphy zoekt nog partners voor het project

Maarten Kommers: "We zoeken nog een partner die mee wil investeren in digitale tools zodat trainers makkelijk in contact kunnen blijven met de boeren." Ook zoekt Delphy een partner die wil meedenken en investeren in een demonstration, training & research centre (DTRC): "Met een DTRC kunnen de projectpartners na afloop van het project aanwezig blijven, en werkzaamheden blijven doen op basis van een goed businessmodel."
 

Interesse in combitracks?

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek de mogelijkheden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?