PIB en HortiRoad2theGulf: streven naar duurzaam internationaal succes

Laatst gecontroleerd op:
24 april 2024
Gepubliceerd op:
22 augustus 2022

Samen internationaal sterker: het HortiRoad2theGulf-cluster is hier een goed voorbeeld van. Deze publiek-private groep wil samen de tuinbouwmarkt in de Golfregio duurzaam ontwikkelen. Eric Egberts, oud-clusterleider van HortiRoad2theGulf en voormalig CEO van de Dutch Greenhouse Delta (DGD), vertelt zijn verhaal. Op het moment van dit interview voerde Egberts nog beide functies uit.

Eric Egberts is voormalig CEO van Dutch Greenhouse Delta, een stichting met als doel de wereld goed en veilig voedsel te geven. Eric: "De stichting is opgericht om de tuinbouwsector te profileren en te lobbyen bij overheden. Dat gaat makkelijker als non-profitorganisatie dan als een commerciële partij."

De stichting gebruikt kennis en expertises om landen overal ter wereld te helpen met het lokaal produceren van vers en duurzaam voedsel. Zij richten zich op dit moment vooral op India, China en de Golfregio.

Als we het voedsel nutriënt-rijker en verser kunnen produceren, wordt de bevolking daar gezonder van. Dat is de grootste bijdrage aan duurzaamheid.

Eric Egberts
Voormalig CEO, Dutch Greenhouse Delta

Vooral in de Golfregio liggen veel kansen voor de Nederlandse tuinbouwsector. De Dutch Greenhouse Delta (DGD) werkt daarom samen met RVO om de sector beter neer te zetten in dit gebied. Dit doet de stichting door inkomende en uitgaande missies te organiseren. Ook zorgt DGD voor een gezamenlijke branding, netwerkmogelijkheden en matchmakingactiviteiten.

Een mooi voorbeeld daarvan waren de Nederlandse Tuinbouwdagen op de World Expo in Dubai. Tijdens dit evenement kwamen Nederlandse PIB-cluster-bedrijven, ondernemers, telers, detailhandelaars en overheidsambtenaren uit de VAE-regio samen. Ze wisselden gedachten uit over  de toekomst van duurzame voedselproductiesystemen.

PIB-Programma's

PIB-programma's ... in gesprek met Egberts valt het woord vrij vaak. PIB staat voor Partners for International Business. Een cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit dezelfde sector en met dezelfde internationale ambitie. Met een PIB-samenwerking staan Nederlandse bedrijven sterker bij internationaal zakendoen. Een cluster kan namelijk makkelijker zijn sector op de buitenlandse markten promoten dan iedere partij voor zich.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) regelt de PIB-programma's. De bedrijven die eraan meedoen leveren hiervoor ideeën aan. Dit is het moment waarop mensen als Egberts om de hoek komen kijken. Als oud-medewerker van Dutch Greenhouse Delta werkte hij nauw samen met RVO om de PIB's van de tuinbouwsector vorm te geven. Zoals in China, India en de Golfregio. Zijn ideeën, die hij deelde namens het tuinbouwcluster, gingen vaak over marktdenken. "Door mee te denken met de strategie, hebben we meer invloed op onze activiteiten die we in de regio willen uitvoeren."

Voedselzekerheid in de Golf: HortiRoad2TheGulf

Uit de samenwerking tussen Dutch Greenhouse Delta en RVO ontstond eind 2020 het cluster HortiRoad2theGulf. De 20 bedrijven van het cluster hebben samen het doel om de tuinbouw in de Golfregio te verduurzamen.

De Golfstaten hebben de ambitie om meer zelfvoorzienend te worden. Onderdeel daarvan is meer verse groenten en fruit van hoge kwaliteit lokaal de produceren.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Saudi-Arabië en Qatar liggen voor met hun eigen strategie over voedselzekerheid en voedselveiligheid. Er is in de Golfregio veel interesse in innovatieve Nederlandse oplossingen die helpen om de doelen op het gebied van voedselzekerheid te halen.

De verduurzaming in de Golfregio zit hem niet alleen in de manier waarop de tuinbouw gewassen teelt, maar ook in hoe gezond die gewassen zijn. Egberts: "Als we het voedsel nutriënt-rijker en verser kunnen produceren, wordt de bevolking daar gezonder van. Dat is de grootste bijdrage aan duurzaamheid."

Lokaal voedsel produceren

Een voorbeeld is de situatie in de VAE. De landen voeren het grootste gedeelte van hun voedsel in. In de distributieketen gaat daarna een enorm deel verloren. Ook de kwaliteit van de voedselwaren zelf neemt af. Door lokaal voedsel te produceren, krijgt de bevolking toegang tot betere en goedkopere voeding. Egberts: "Het is belangrijk om de bevolking duidelijk te maken dat het veel duurzamer is om groenten te eten dan vlees of suiker. Daarnaast willen we het productieproces veranderen."

Deze PIB HortiRoad2theGulf is met 20 bedrijven een vrij grote PIB. Hierdoor zijn de kosten per bedrijf lager. Egberts: "We beginnen elkaar daarnaast steeds beter te vinden op het gebied van tuinbouw en luisteren naar elkaar als iets verbeterd kan worden."

Nieuwe leiding Dutch Greenhouse Delta

Eric Egberts is inmiddels gestopt bij DGD. Mirjam Boekestijn is de huidige CEO. Zij wordt bijgestaan door Giovanni Angiolini als clustercoördinator voor de Golfregio. Kijk voor contactgegevens op de website van DGD.

Meer weten over PIB-programma's?

Wilt u ook meedoen met een PIB-cluster? Of wilt u zelf met andere ondernemers een cluster beginnen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag om uw onderneming internationaal op de kaart te zetten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?