“Subsidie SDE++ is een van de bouwblokken van ons groene-waterstofproject”

Gepubliceerd op:
7 september 2023

Het Nederlandse bedrijf VoltH2 bouwt en ontwikkelt fabrieken voor groene waterstof. Om de aanleg van de eerste 2 fabrieken in Zeeland te kunnen financieren, gebruikt het bedrijf de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). “Bij onze waterstof is de CO2-uitstoot nul”, legt André Jurres, oprichter en initiatiefnemer van VoltH2 uit.

Fabriek van VoltH2 in Vlissingen voor de productie van groene waterstof.

In 2050 volledig af van fossiele brandstoffen. Dat is de doelstelling van Europa. Dit is alleen haalbaar als we groene waterstof op grote schaal produceren en gebruiken. Want alleen groene waterstof is écht CO2-vrij. Andere productiemethodes leveren - ook bij waterstof - direct of indirect CO2.

Vrij nieuw op deze grote schaal

Jurres: “Waterstof is niet nieuw, maar wordt nu nog grotendeels geproduceerd met aardgas. Bij die productie komt veel CO2 vrij. Groene waterstof maak je via elektrolyse met wind- en zonne-energie, waarbij de CO2-uitstoot nul is. Daarom is dit de groenste manier van waterstof produceren. De technologie is vrij nieuw op deze grootte. De subsidieregeling SDE++ is een van de bouwblokken van ons project. De subsidie levert ons een solide basis op voor de investeringsbeslissing, om met de bouw van onze eerste fabrieken te starten.”

Naast de eerste fabrieken in Vlissingen in Terneuzen, ontwikkelt VoltH2 nog een fabriek in Delfzijl, en 2 in Wilhelmshaven en Essen in Duitsland. Jurres: “Iedereen kent de klimaatdoelen. Die behalen we alleen als iedereen eraan bijdraagt. Nu is het nog een kwestie van doen.”

Subsidie zolang je produceert

De SDE++ is een zogenoemde exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je als ondernemer subsidie ontvangt zolang je een fabriek of installatie in gebruik hebt. De hoogte van de subsidie hangt onder andere af van de marktprijs en de hoeveelheid waterstof (of andere vorm van duurzame energie) die de installatie produceert. De subsidie loopt over een periode van 12 tot 15 jaar en kan in die tijd variëren in hoogte. 

Haalbare en betaalbare energietransitie

De regeling moet bedrijven stimuleren om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken en de CO2-uitstoot te verminderen, zodat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Met energietransitie bedoelen we de overgang van fossiele brandstoffen op duurzaam opgewekte energie. Het uiteindelijke doel is dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 55% lager ligt dan in 1990.

SDE++ aanvragen 

Draagt u met uw bedrijf ook bij aan de grootschalige opwekking van hernieuwbare (duurzame) energie of het terugdringen van de CO2-uitstoot? En zoekt u daarvoor nog (extra) financiering? Vraag dan net als VoltH2 de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aan.

Meer weten over hoe het zit met zo'n exploitatiesubsidie over 12 tot 15 jaar? Bekijk hoe de regeling werkt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?