Leverancier's voorstel voor Energielijst (EIA) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Leverancier's voorstel voor Energielijst (EIA)

22-12-2020

Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dan kunt u een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen.

Voor energie-investeringen gedaan in 2021 geldt de Energielijst 2021. Voor de lijst van 2022 kan iedereen een voorstel indienen. Dit kan tot 1 september 2021. Gebruik hiervoor het voorstelformulier. De Energielijst 2021 en ook het voorstelformulier vindt u op EIA publicaties en formulieren.

Hoe kan ik een product voorstellen?

Hieronder geven we aan wat er minimaal in uw voorstel moet staan. Zonder deze informatie nemen we uw voorstel niet in behandeling.

 • Naam, adres en telefoonnummer(s), eventueel e-mailadres(sen) of website(s)
 • Naam van het bedrijfsmiddel
 • Uitgebreide beschrijving van het bedrijfsmiddel 
  In deze beschrijving moet u een technisch inhoudelijke onderbouwing van de werking van het bedrijfsmiddel geven.
  Verder moet u een duidelijke uitleg geven van de manier waarop de energiebesparing tot stand komt.
  Zijn er onderzoekrapporten of testrapporten beschikbaar die de werking van het bedrijfsmiddel onderbouwen? Dan ontvangen we deze ook graag.
 • Een onderbouwde berekening van de terugverdientijd
  U berekent de energiebesparing door het verschil van het energiegebruik van het bedrijfsmiddel en het energiegebruik van het best vergelijkbare alternatief (de referentie) te vergelijken.
  Vervolgens berekent u de terugverdientijd met de formule en de energieprijzen die vermeld staan bij de generieke codes in deze Energielijst.
 • De totale investeringskosten om het bedrijfsmiddel aan te schaffen en gebruiksklaar te krijgen (exclusief btw)
 • De verwachte jaarlijkse afzet
 • De bedrijfstak(ken) waar het bedrijfsmiddel kan worden toegepast.
 • Een tekstvoorstel voor de korte omschrijving van het bedrijfsmiddel in de Energielijst
  Deze omschrijving moet dezelfde vorm hebben als de andere bedrijfsmiddelen in de Energielijst. U vult in: de titel, voor wie het bestemd is en waar het uit bestaat (titel - bestemd voor - en bestaande uit).

Toetsing van uw voorstel

We toetsen uw voorstel op een aantal criteria, voordat we het opnemen in het overzicht van energie-investeringen in de Energielijst. Die criteria zijn onder meer:

 • De terugverdientijd, zie hiervoor de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000 en 440000. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de energiebesparing die door het bedrijfsmiddel wordt bereikt ten opzichte van de benodigde investering in dit bedrijfsmiddel.
 • De mogelijke toepasbaarheid van het bedrijfsmiddel
 • De gangbaarheid en verkrijgbaarheid in Nederland
 • De omschrijving van het bedrijfsmiddel: deze mag niet merk- of fabrikantgebonden zijn. Meerdere marktpartijen moeten in principe een dergelijk energiezuinig apparaat kunnen leveren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.