Service menu right

Leverancier's voorstel voor Energielijst (EIA)

Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dan kunt u een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. Gebruik hiervoor het voorstelformulier. Deze vindt u op EIA publicaties en formulieren.

Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende lijst. Voorstellen voor de lijst van 2021 kunt u tot 1 september 2020 indienen.

Hoe kan ik een product voorstellen?

Hieronder geven we aan wat er minimaal in uw voorstel moet staan. Zonder deze informatie nemen we uw voorstel niet in behandeling:

 • Naam, adres en telefoonnummer(s), eventueel e-mailadres(sen) of website(s)
 • Naam van het bedrijfsmiddel
 • Uitgebreide beschrijving van het bedrijfsmiddel. In deze beschrijving moet u een technisch inhoudelijke onderbouwing van de werking van het bedrijfsmiddel geven. Verder moet u een duidelijke uitleg geven van de manier waarop de energiebesparing tot stand komt. Indien beschikbaar ontvangen we ook graag onderzoekrapporten of testrapporten die de werking van het bedrijfsmiddel onderbouwen.
 • Berekening van de energiebesparing per jaar. U berekent dit door het verschil van het energiegebruik van het bedrijfsmiddel en het energiegebruik van het best vergelijkbare alternatief (de referentie) te vergelijken. Deze berekening moet u onderbouwen. In hoofdstuk 5 van de Energielijst staan omrekenfactoren om de energiebesparing om te rekenen naar Nm3 aardgasequivalenten.
 • De totale investeringskosten om het bedrijfsmiddel aan te schaffen en gebruiksklaar te krijgen (exclusief btw)
 • De verwachte jaarlijkse afzet
 • De bedrijfstak(ken) waar het bedrijfsmiddel kan worden toegepast
 • Een tekstvoorstel voor de korte omschrijving van het bedrijfsmiddel in de Energielijst. Deze omschrijving moet dezelfde vorm hebben als de andere bedrijfsmiddelen in de Energielijst. U vult in: de titel, voor wie het bestemd is en waar het uit bestaat (titel - bestemd voor - en bestaande uit).

Toetsing van uw voorstel

We toetsen uw voorstel op een aantal criteria, voordat we het opnemen in het overzicht van energie-investeringen in de Energielijst. Die criteria zijn onder meer:

 • De energiebesparingsnormen, zie hiervoor de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000, 440000 en 460000. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de energiebesparing die door het bedrijfsmiddel wordt bereikt ten opzichte van de benodigde investering in dit bedrijfsmiddel.
 • De mogelijke toepasbaarheid van het bedrijfsmiddel
 • De gangbaarheid en verkrijgbaarheid in Nederland
 • De omschrijving van het bedrijfsmiddel: deze mag niet merk- of fabrikantgebonden zijn. Meerdere marktpartijen moeten in principe een dergelijk energiezuinig apparaat kunnen leveren

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.