Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur: verlening en verdeling

Gepubliceerd op:
3 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2021

Voor de subsidie Afzetbevorderingsprojecten voor visserij en aquacultuur is het totale budget in 2020 € 4,3 miljoen. Dit budget is opgesplitst voor 2 doelgroepen. Voor de verdeling van dit budget rangschikken we de aanvragen met criteria.

Budget

Het budget voor deze subsidie bestaat uit 2 delen. Er is € 1,5 miljoen gereserveerd voor afzetbevorderingsprojecten die gericht zijn op schelpdierkweekproducten. Het budget voor projecten gericht op andere visserij- of aquacultuurproducten is € 2,8 miljoen.

Dit budget komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Maximale subsidie

De subsidie is maximaal € 900.000 voor een project gericht op visserij- of aquacultuurproducten. Is uw project gericht op afzetbevordering van schelpdierkweekproducten? Dan krijgt u maximaal € 1,5 miljoen. Om subsidie te krijgen moeten de kosten die onder de subsidie vallen minimaal € 400.000 zijn.

Als mkb-onderneming krijgt u maximaal 50% van de subsidiabele kosten als subsidie. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u als deelnemer maximaal 30% van de subsidiabele kosten als subsidie.

Deelnemers die maximaal 75% van de subsidiabele kosten kunnen ontvangen:

 • Erkende producentenorganisatie voor visserij- of aquacultuurproducten en niet groter dan een mkb-onderneming.
 • Vereniging van producentenorganisaties voor visserijproducten en niet groter dan een mkb-onderneming.
 • Erkende brancheorganisatie van visserij- of aquacultuurproducten en niet groter dan een mkb-onderneming.

Voor welke kosten subsidie?

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

 • loonkosten
 • bijdrage in natura
 • afschrijvingskosten
 • overige kosten

Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Criteria voor rangschikken

Het budget voor de subsidie verdelen we op basis van rangschikkingscriteria. De wegingsfactor (het percentage) achter een criterium geeft aan hoe zwaar deze meeweegt in de beoordeling.

Een aanvraag rangschikken we hoger als deze:

 • meer bijdraagt aan afzetbevordering of waardevermeerdering (30%);
 • beter van toepassing is in de praktijk (15%);
 • een meer innovatief karakter heeft (20%);
 • voor een breder aantal marktdeelnemers van waarde is (20%);
 • een meer duurzaam karakter heeft (15%).

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?