Gesloten voor aanvragen

Behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen

Gepubliceerd op:
1 november 2022

Houdt u Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen? In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunt u subsidie aanvragen voor uw zeldzame runderen, geiten en schapen.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 1 november 2022: De voorwaarden, de deelnemende rassen en de peildata zijn bekend.

Zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH) zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Deze subsidie is een compensatie voor lagere opbrengsten en maakt zo het houden van deze dieren aantrekkelijker. Zo bevorderen we samen het behoud van zeldzame rassen.

Voor wie?

Houders van zeldzame runder-, geiten of schapenrassen kunnen in het GLB per dier subsidie krijgen.

Budget

De basis voor de subsidie is het gemiddeld aantal dieren. Het aantal dieren rekenen we om naar GrootVeeEenheden (GVE). Per GVE krijgt u maximaal € 200 subsidie. Afhankelijk van het aantal aangevraagde dieren binnen het totale budget, kan de subsidie per dier lager worden.

Bij de ZLH kunt u voor maximaal 100 GVE subsidie krijgen.

Voorwaarden

 • U bent volgens I&R houder van zeldzame rassen op de peildata vanaf 1 januari 2023.
 • U bent een actieve landbouwer en uw bedrijf staat met een landbouwactiviteit ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Er zijn een paar uitzonderingen. U vindt alle informatie op Actieve landbouwer 2023.
 • U voldoet aan de conditionaliteiten.
 • U heeft gemiddeld minimaal 5 GVE rund, 1,5 GVE geit of 1,5 GVE schaap.
 • De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de dieren als zeldzaam gelabeld (gevlagd) in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R-systeem). Daardoor zijn ze te herkennen als zeldzame runderen, geiten en/of schapen. U moet zich daarvoor wel aanmelden bij de stichting.
 • U meldt zich tijdig aan voor deelname aan deze regeling bij RVO. In 2023 is dat via de Gecombineerde opgave.
 • Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u een definitieve aanvraag op basis van de aantallen GVE die wij hebben berekend.

Deelnemende rassen

Voor de volgende rassen kunt u subsidie aanvragen:

 • Rund: Brandrood rund, Fries-Hollands vee, Groninger blaarkop, Lakenvelder, Verbeterd Roodbont.
 • Schaap: Blauwe Texelaar (inclusief Dassenkop Texelaar), Drents heideschaap, Flevolander, Groot heideschaap, Mergelland schaap, Fries melkschaap, Noordhollander, Schoonebeeker heideschaap, Swifter, Veluws heideschaap, Zwartbles.
 • Geit: Nederlandse Bonte geit, Nederlandse Landgeit, Nederlandse Toggenburger geit, Nederlandse Witte geit.

4 peildata

Het aantal grootvee-eenheden berekenen we aan de hand van 4 peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het aanvraagjaar.

U hoeft zelf niet te rekenen. Wel moet u zorgen dat uw dieren goed geregistreerd staan in het I&R als zeldzaam ras.
De omrekening van dieren naar GVE per peildatum gaat zo:

 • rund van 2 jaar en ouder = 1 GVE
 • rund van 6 maanden tot 2 jaar oud = 0,6 GVE
 • schaap of geit van 6 maanden en ouder  = 0,15 GVE

Het gemiddelde aantal GVE is de som van de aantallen GVE op alle 4 peildata gedeeld door 4.

Aanmelden bij Stichting Zeldzame Huisdierrassen SZH

Belangrijk: zorg dat alle dieren goed in het I&R systeem staan. Alleen dan heeft u recht op de subsidie. Meld u ruim voor de eerste peildatum (1 januari 2023) aan bij SZH zodat de dieren in I&R het label zeldzaam ras hebben. En machtig de stichting voor het doorgeven van de rasgegevens aan I&R.

Aanvragen bij RVO

U kunt zich aanmelden voor de subsidie ZLH vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023 in de Gecombineerde opgave. U dient uw definitieve aanvraag in tussen 15 oktober en 30 november 2023.

Belangrijke data Zeldzame Landbouwhuisdierrassen (ZLH)
november en december 2022 aanmelden en machtigen stichting SZH
1 maart tot en met 15 mei 2023

aanmelden voor subsidieregeling in Gecombineerde opgave

15 oktober tot en met 30 november 2023 definitieve aanvraag subsidie
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?