Bijna open voor aanvragen

CDOKE: Inventarisatie extra budget voor uw plannen

Gepubliceerd op:
17 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024

U kunt voor uw gemeente aanspraak maken op een extra uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Voor 2024 en 2025 is er extra budget beschikbaar voor specifieke plannen. Dit maakt onderdeel uit van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE). Geef uw plannen door.

Aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
09:00
Einddatum:
maandag 1 juli 2024
17:00

Heeft u uw plannen al doorgegeven?

We hebben de plannen van de eerste aanvraagronde beoordeeld. Op basis hiervan heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de regeling gewijzigd. We wachten op de officiële bekendmaking hiervan in de Staatscourant. Daarna ontvangt u de beschikking. 

Planning

Hieronder ziet u een overzicht van de planning van deze eerste ronde.

 • 30 oktober 2023 - 1 december 2023
  Eerste aanvraagronde
 • 1 december 2023 - 31 maart 2024
  Beoordeling plannen
 • Verwacht in week 21 2024
  Publicatie Staatscourant
 • Verwacht in week 22 2024
  Beschikkingen eerste ronde

Nieuwe aanvraagronde vanaf 3 juni

Ontvangt u geen uitkering in de eerste ronde of heeft u aanvullende plannen? Dan kunt u vanaf maandag 3 juni, 9:00 uur opnieuw plannen indienen in de 2e ronde. U heeft daarvoor de tijd tot en met maandag 1 juli, 17:00 uur. We hebben het makkelijker gemaakt om uw plannen in te dienen. Hieronder kunt u het format van het formulier alvast inzien.

Webinar

Wilt u meer weten over deze nieuwe aanvraagronde en het nieuwe formulier? Meld u dan vooral aan voor ons webinar op 23 mei om 15:00 uur.

Aanvulling op bestaande uitkering

Uw gemeente heeft veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Met de regeling CDOKE kunt u onder andere collega's aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Zo kan uw gemeente de interne organisatie versterken voor het uitvoeren van uw klimaat- en energietaken. Als onderdeel van de bestaande CDOKE-regeling kunt u nu ook aanspraak maken op extra budget voor specifieke plannen. 

Zo kunt u aanspraak maken op een extra uitkering voor het inrichten van een zero-emissiezone, het aanleggen van zonneweiden en/of windparken en het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen.

Voor wie?

Heeft uw gemeente dat soort plannen? Dan komt uw gemeente mogelijk in aanmerking voor een extra uitkering bovenop de al toegekende CDOKE-uitkering. We doen een inventarisatie om te kijken hoe we het extra budget kunnen verdelen over de gemeenten.

U ontvangt extra budget voor de jaren 2024 en 2025. Veel plannen duren langer dan twee jaar om te ontwikkelen, uit te voeren en/of handhaven. In 2024 opent een nieuwe ronde voor extra uitkering vanaf 2025. Ook komt er ook voor de jaren 2026 tot en met 2030 een regeling om een uitkering aan te vragen voor plannen van uw gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor besteding van de CDOKE-regeling gelden ook voor deze uitkering:

 • Met de uitkering kunt u mensen inhuren of aannemen voor het uitvoeren van beleid. U mag de uitkering niet besteden aan subsidies, investeringen en andere klimaatmaatregelen.
 • U mag de uitkering 2 jaar meenemen.
 • Er is een inspanningsverplichting. Lukt uw plan niet, maar heeft u de uitkering wel goed besteed? Dan hoeft u geen uitkering terug te betalen.

Hoeveel uitkering ontvangt u?

In 2024 is voor deze planfinanciering € 90 miljoen beschikbaar. In 2025 is dat € 300 miljoen. Hoeveel uitkering u ontvangt, hangt af van uw plannen. Elk plan krijgt een vast bedrag, afhankelijk van het type plan (zero-emissiezone, windpark, zonneweide, woning of gebouw). Er is geen maximaal bedrag per aanvraag.

Welke plannen kunt u indienen?

Er zijn 3 categorieën waarvoor u deze extra uitkering kunt aanvragen. 

Zero-emissiezone

Valt uw gemeente binnen de G4-G40 en heeft u plannen voor het inrichten van een zero-emissiezone? Dan kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeentelijke kosten. Uw gemeente moet de intentie hebben om binnen 4 jaar een zero-emissiezone in te stellen. Het gaat hier om:

 • één zone per gemeente;
 • de binnenstad of een andere locatie, als daar een groter effect kan worden bereikt.

Financiering is alleen mogelijk als uw gemeente nog geen positief of negatief verkeersbesluit heeft genomen over het instellen van de zero-emissiezone. 

Zonneweiden en/of windparken

Worden in uw gemeente windparken en/of zonneweiden aangelegd? Dan kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeentelijke kosten. U moet kunnen aantonen dat er een initiatief is van bijvoorbeeld een ontwikkelaar. Verder moet blijken:

 • het gebied waarin u het plan realiseert. U kunt meerdere zoekgebieden aanwijzen;
 • het aantal windmolens of het vermogen van de zonneweide. Voor zonneweiden geldt een ondergrens van 30 MWp per park. Voor windparken geldt een ondergrens van de aansluitwaarde op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 A.

Er geldt geen maximaal aantal zonneweides en windparken voor deze uitkering. Wel geldt de juridische eis dat er bij (technische, functionele en organisatorische) samenhang sprake is van één park of weide. 

Financiering is alleen mogelijk als uw gemeente de besluiten over de genoemde vergunningen nog niet heeft genomen voor 1 december 2023. Vervolgkosten, zoals kosten voor juridische procedures of kleinere vergunningen die samenhangen met de omgevingsvergunning, kunt u betalen uit de uitkering. U mag de uitkering 2 jaar meenemen.

Aardgasvrij

Wilt u woningen en/of gebouwen aardgasvrij maken? Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming van de gemeentelijke kosten voor deze categorie moet blijken:

 • het voornemen om woningen en/of gebouwen aardgasvrij te maken. Dit is een beleidsintentie, niet een juridisch besluit;
 • dat de opgegeven woningen en/of gebouwen binnen het opgegeven gebied binnen een termijn van 10 jaar (uiterlijk 1 juli 2034) aardgasvrij worden gemaakt; 
 • een geografisch afgebakend gebied, te vertalen naar postcodes en naar het aantal woningen en/of gebouwen in dat gebied, waarin de netbeheerder de levering van aardgas beëindigt.

De uitkering is bedoeld voor het uitvoeren van aardgasvrij maken en niet op het maken van plannen hiervoor. U ontvangt een vast bedrag per opgegeven woning en/of gebouw in het gebied. Het moet gaan om woningen en gebouwen waar de aardgaslevering nog niet is gestopt. 

Vragen over CDOKE?

Lees de veelgestelde vragen over CDOKE. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?