Open voor aanvragen

CEF Transport Call 2022

Gepubliceerd op:
16 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 november 2022

Op deze pagina vindt u meer specifieke informatie over deze call. Algemene informatie over CEF Transport en TEN-T vindt u op de hoofdpagina.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 12 september 2022
Einddatum:
woensdag 18 januari 2023
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
30 - 50 % cofinanciering per project
Totaal budget:
€ 5.120.000.000

De doorlopende call CEF Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) staat open voor aanvragen.

Onderwerpen

Welke onderwerpen maken veel kans en hebben prioriteit binnen de EU?

 • infrastructuurprojecten op het TEN-T Kernnetwerk en het uitgebreide netwerk (spoor, binnenhavens, zeehavens, vaarwegen, terminals, multimodale overslagpunten)
 • transport interoperabiliteit
 • Motorways of the Sea
 • multimodale passagiershubs
 • verlagen van geluidshinder van spoorwegen
 • veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen
 • alternatieve brandstofinfrastructuur
 • verkeersveiligheid
 • verbeteren van (klimaat)weerbaarheid van infrastructuur
 • aanpassingen op het TEN-T netwerk voor militaire mobiliteit (duaal gebruik met civiel)

Meer informatie over de call vindt u op CINEA, een website van de Europese Unie. 

Budget

Het budget bedraagt € 5,12 miljard. 

Climate proofing

Heeft u een project waarvoor u een milieu-effectrapportage moet opstellen? Dan moet u in specifiek onderzoek aantonen dat dit geen negatieve effecten heeft op de Europese klimaatdoelstellingen. De EU heeft hier een handreiking voor: Mededeling van de Commissie - Technische richtsnoeren voor de klimaattoetsing van infrastructuur in de periode 2021-2027.

Synergetische elementen

Onderdelen van uw CEF-Transportprojecten die normaliter onder de programma’s CEF Energy of CEF Digital vallen, kunt u binnen het huidige werkprogramma - als het project aan de voorwaarden voldoet - ook meefinancieren. De voorwaarden hiervoor vindt u in de CEF-verordening.

Voorbeelden van zulke projectonderdelen - de zogenoemde synergetische elementen - zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op assets, een elektrolyser bij een waterstofvulpunt, gridverzwaring bij laadinfrastructuur of digitale oplossingen bij parkeerfaciliteiten. Deze projecten kunt u tot 20% van het hoofdbedrag meefinancieren binnen CEF Energy en CEF Digital.

EU-milieuregels

Bij uitvoeringswerken met fysieke interventies moeten de betrokken bevoegde gezagen verklaren dat uw project geen negatieve effecten heeft op beschermde natuurgebieden of waterlichamen. Ook moet u andere nadelige milieueffecten gedegen hebben onderzocht en waar nodig compenseren. Met andere milieueffecten bedoelen we andere effecten dan klimaateffecten, bijvoorbeeld vervuiling of verdroging.

Onder downloads vindt u de contactgegevens van de bevoegde gezagen.

Hoe te handelen wanneer er geen fysieke interventies plaatsvinden of met verwaarloosbare effecten, bijvoorbeeld bij laadinfrastructuur in een bestaande stedelijke omgeving of digitale infrastructuur, leest u in de FAQ Funding & tenders (europa.eu).

Toets uw projectidee

Laat voordat u een aanvraag indient, uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het online projectideeformulier. U krijgt dan binnen 2 weken feedback en een indicatie of het ministerie instemt met uw projectaanvraag als deze is uitgewerkt. Zonder die instemming kunt u geen aanvraag indienen.

Downloads

Deadlines

Projectideeformulier 
naar RVO

Leesrechten RVO
in EU funding portal   

80 % versie

Volledige versie

Indienen

23 oktober 2022 1 november 2022 4 december 2022 8 januari 2023 18 januari 2023

Vragen of wilt u op de hoogte blijven?

Mail naar CEF Transport

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?