Gesloten voor aanvragen

SABE cursus over duurzame landbouw voor agrariërs

Gepubliceerd op:
28 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
19 juni 2023

Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzame landbouw en wat dat voor uw bedrijf betekent? Dan kunt u een cursus volgen. Hiervoor kunt een cursusvoucher aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
zondag 3 april 2022
00:00
Einddatum:
woensdag 1 februari 2023
17:00
maximaal € 800
Totaal budget:
€ 252.000

SABE-vouchers verder als GLB-kennisvouchers

Wilt u een voucher aanvragen? De SABE-vouchers gaan verder als GLB-kennisvouchers. Zij vallen nu onder het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Voor u verandert alleen de naam, de voucher blijft hetzelfde. Kijk voor meer informatie over de GLB-kennisvoucher cursus op GLB-kennisvoucher cursus over duurzame landbouw.

Keuze uit 3 verdiepingscursussen

Met een cursusvoucher kunt u een van deze 3 cursussen volgen:

  • Verdiepingscursus stikstof in de landbouw: hoe zorgt u voor minder stikstofuitstoot?
  • Verdiepingscursus precisielandbouw: hoe kunt u preciezer werken, bijvoorbeeld bij zaaien en bemesten?
  • Verdiepingscursus natuurinclusief ondernemen in de landbouw: hoe werkt u als landbouwer met en in de natuur?

U kunt de cursus doen aan een van deze 5 opleidingsinstellingen:

Budget

U krijgt een cursusvoucher die maximaal € 800 waard is. Hiermee betaalt u uw opleidingsinstelling. Dit doet u door de voucher over te dragen. Hoe u dat doet, leest u hieronder bij Voucher overdragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de cursusvoucher gelden de volgende voorwaarden:

  • U doet een van de 3 cursussen bij een van de 5 opleidingsinstellingen die hierboven worden genoemd.
  • U krijgt in een kalenderjaar één keer een voucher voor de cursus of voor advies van een erkende bedrijfsadviseur. U kunt niet voor allebei een voucher krijgen.
  • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) met in elk geval de SBI-code 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

Na uw aanvraag

We behandelen alle volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen we met het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. We bepalen dan met een loting welke aanvragen op de dag van sluiting we in behandeling nemen.

U krijgt binnen 8 weken van ons een beslissing. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een digitale voucher in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. De voucher is 1 jaar geldig. Uw cursus regelt u in deze 3 stappen:

  1. U meldt zich aan voor een van de 3 cursussen bij een van de 5 opleidingsinstellingen die hierboven staan.
  2. U volgt de verdiepingscursus.
  3. U draagt de voucher over aan de opleidingsinstelling. Hieronder leest u hoe u dat doet. Zorg ervoor dat de opleidingsinstelling de voucher op tijd kan verzilveren.

Voucher overdragen

U draagt de voucher over op mijn.rvo.nl met de knop Beheren onder Direct regelen. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar Mijn overzicht en voert u de taak Uitvoeren overdracht uit. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Verzilveren voucher door opleidingsinstelling

De opleidingsinstelling verzilvert de voucher. Bent u de cursusleider? U krijgt een e-mail als er een voucher voor u klaarstaat. U wisselt deze in op mijn.rvo.nl om het bedrag te ontvangen. Het verzilveren doet u binnen één jaar nadat de aanvrager de voucher heeft gekregen. Bent u te laat, dan vervalt de voucher. U krijgt het bedrag niet uitbetaald.

Veelgestelde vragen over de cursusvoucher

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?