Gesloten voor aanvragen

SABE advies over duurzame landbouw voor agrariërs

Laatst gecontroleerd op:
21 augustus 2023
Gepubliceerd op:
23 november 2020

Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzamer werken met uw bedrijf? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u een adviesvoucher aanvragen. Daarmee krijgt u met subsidie advies van een erkende bedrijfsadviseur. Gericht op uw bedrijf.

Startdatum:
zondag 3 april 2022
00:00
Einddatum:
zondag 15 mei 2022
17:00
maximaal € 1.500
Totaal budget:
€ 6.240.000

SABE-vouchers verder als GLB-kennisvouchers

Wilt u een voucher aanvragen? De SABE-vouchers gaan verder als GLB-kennisvouchers. Zij vallen nu onder het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Voor u verandert alleen de naam, de voucher blijft hetzelfde. Kijk voor meer informatie over de GLB-kennisvoucher advies op GLB-kennisvoucher advies over duurzame landbouw.

Keuze uit 10 onderwerpen voor advies

Met een adviesvoucher kunt u advies van een erkend bedrijfsadviseur krijgen over een van deze 10 onderwerpen:

 • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
 • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
 • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
 • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan. Deze moeten bijdragen aan hergebruik van of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
 • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven.
 • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software, autonome werktuigen en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.
 • Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
 • Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van het landbouwbedrijf te versterken.
 • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf.
 • Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-marktcombinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

Budget

U krijgt een adviesvoucher die maximaal € 1.500 waard is. Hiermee betaalt u uw adviseur. Dit doet u door de voucher over te dragen. Hoe u dat doet, leest u hieronder bij Voucher overdragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de adviesvoucher van SABE gelden de volgende voorwaarden:

 • U krijgt een advies over een van de 10 onderwerpen die hierboven worden genoemd.
 • U krijgt het advies van een erkende bedrijfsadviseur. Dat betekent dat de adviseur een registratie in het BAS-register nodig heeft voor het onderwerp dat u kiest. Lees meer hierover op Erkende agrarische bedrijfsadviseurs.
 • U krijgt in een kalenderjaar één keer een voucher voor advies of voor de cursus. U kunt niet voor allebei een voucher krijgen.
 • U krijgt maximaal 1 adviesvoucher per kalenderjaar (geldt ook voor de GLB-kennisvoucher advies en de SABE-adviesvoucher voor veehouderijen met piekbelasting).
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) met in elk geval de SBI-code 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

Het advies van uw bedrijfsadviseur gaat minimaal in op:

 • uw behoefte aan advies over het gekozen onderwerp;
 • uw bedrijfssituatie;
 • onderzoek naar uw hulpvraag;
 • het gewenste effect van het advies;
 • de stappen van het adviesproces.

Na uw aanvraag

We behandelen alle volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen we met het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. We bepalen dan met een loting welke aanvragen op de dag van sluiting we in behandeling nemen.

U krijgt binnen 8 weken van ons een beslissing. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een digitale voucher op mijn.rvo.nl. De voucher is 1 jaar geldig. Uw advies regelt u in deze 3 stappen:

 1. U spreekt met uw bedrijfsadviseur af wanneer u het advies krijgt.
 2. U krijgt het advies van uw adviseur.
 3. U draagt de voucher over aan uw adviseur. Hoe u dat doet, leest u hieronder bij Voucher overdragen. Zorg ervoor dat uw adviseur de voucher op tijd kan verzilveren.

Voucher overdragen

U draagt de voucher over op mijn.rvo.nl met de knop Beheren onder Direct regelen. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar Mijn overzicht en voert u de taak Uitvoeren overdracht uit. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Voucher verzilveren door bedrijfsadviseur

De bedrijfsadviseur verzilvert de adviesvoucher. Bent u de adviseur? U krijgt een e-mail als er een voucher voor u klaarstaat. U wisselt deze in op mijn.rvo.nl om het bedrag te ontvangen. U moet de cursusvoucher verzilveren binnen één jaar nadat de aanvrager hem heeft gekregen. Bent u te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving van de SABE in deze publicaties:

Veelgestelde vragen over de adviesvoucher

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?