Tijdelijk gesloten voor aanvragen

GLB-kennisvoucher advies over duurzame landbouw

Gepubliceerd op:
16 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024

Bent u agrarisch ondernemer? En denkt u erover om uw bedrijf te verduurzamen? Maar wilt u eerst een onafhankelijk en professioneel advies daarover? Vraag een GLB-kennisvoucher advies aan uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarmee krijgt u subsidie voor een advies van een erkend bedrijfsadviseur. Gericht op uw bedrijf.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 september 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 13 oktober 2023
17:00
80% van de kosten, maximaal € 1.500
Totaal budget:
€ 6.000.000

Keuze uit 10 onderwerpen

Met een GLB-kennisvoucher advies kunt u van een erkend bedrijfsadviseur advies krijgen over een van deze 10 onderwerpen:

 • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
 • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
 • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
 • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan. Deze moeten bijdragen aan hergebruik van of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
 • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven.
 • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software, autonome werktuigen en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.
 • Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
 • Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van het landbouwbedrijf te versterken.
 • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf.
 • Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-marktcombinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

Digitale voucher

U krijgt een digitale voucher. Hiermee betaalt u uw agrarisch bedrijfsadviseur. Dit doet u door de voucher over te dragen. Hoe u dat regelt, leest u hieronder bij Voucher overdragen. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Voorwaarden

Voor de GLB-kennisvoucher advies houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

 • U krijgt een advies over een van de 10 onderwerpen die hierboven worden genoemd.
 • U krijgt het advies van een erkend bedrijfsadviseur. Dat betekent dat de adviseur een registratie in het BAS-register heeft voor het onderwerp dat u kiest. Lees meer hierover op Erkende agrarische bedrijfsadviseurs.
 • U krijgt per kalenderjaar maximaal 1 voucher voor advies (geldt ook voor de voucher SABE advies over duurzame landbouw voor agrariërs en de SABE-adviesvoucher voor veehouderijen met piekbelasting).
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) met in elk geval de SBI-code 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

Het advies van uw bedrijfsadviseur gaat minimaal in op:

 • uw behoefte aan advies over het gekozen onderwerp
 • uw bedrijfssituatie
 • onderzoek naar uw hulpvraag
 • het gewenste effect van het advies
 • de stappen van het adviesproces

Aanvragen

U kunt deze voucher niet meer aanvragen. Houd onze website in de gaten voor de nieuwe aanvraagperiode.

Iemand anders aanvraag laten doen

Wilt u iemand anders uw aanvraag van een GLB-kennisvoucher laten doen? Bijvoorbeeld uw agrarisch adviseur? Vraag dan eerst een machtiging aan op Mijn machtigingen (klik onder Direct regelen op Mijn machtigingen mijn.rvo.nl en kies het onderwerp Kennisvouchers 2023). Uw adviseur kan ook de machtiging aanvragen, maar deze moet u dan nog wel bevestigen.

SABE-voucher aangevraagd?

Heeft u eerder een SABE-adviesvoucher aangevraagd? En wilt u daarvoor nog iets regelen, zoals de overdracht? U vindt alle informatie die u nodig heeft op Advies over duurzame landbouw voor agrariërs.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Aan de goedgekeurde aanvragen kennen wij een voucher toe. Dat doen wij totdat het totaalbudget op is. Komt uw aanvraag daarna binnen? Dan krijgt u helaas een afwijzing.

U krijgt binnen uiterlijk 13 weken van ons een beslissing. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een digitale voucher op Mijn RVO. De voucher is één jaar geldig. U regelt het verder in deze 3 stappen:

 1. U spreekt met uw bedrijfsadviseur af wanneer u het advies krijgt.
 2. U krijgt het advies van uw adviseur.
 3. U draagt de voucher over aan uw adviseur. Hoe u dat doet, leest u hieronder bij Voucher overdragen. Zorg ervoor dat uw adviseur de voucher op tijd kan verzilveren.

Nog even geduld voor verzilveren

Brief gekregen dat u een GLB-kennisvoucher ontvangt? Dan kunt u gewoon afspraken maken met uw adviseur of opleidingsinstelling. Ook kunt u uw voucher wijzigen of overdragen. Voor verdere stappen vragen we u nog even geduld. Op dit moment kunt u nog niet uw voucher verzilveren. Niet op Mijn RVO, maar ook niet via bijvoorbeeld e-mail, chat of telefoon. 

We verwachten dat dit wel kan eind juli 2024.

Meer tijd nodig voor aanvraagsysteem

Ons aanvraagsysteem is nog niet helemaal klaar. Dit jaar gebruiken we een nieuw systeem, dat moet voldoen aan strenge eisen van de Europese Commissie. Hierdoor hebben we meer tijd nodig dan verwacht.

Sorry voor het ongemak.

Voucher overdragen

U draagt de voucher over op Mijn RVO met de knop Beheren onder Direct regelen. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar uw Lopende zaken. Open uw aanvraag en kies voor de actie Wijzigingsverzoek besluit indienen. Kies daarna voor Overdracht van de voucher aan de verzilveraar. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op Mijn RVO.

Voucher verzilveren door bedrijfsadviseur

De bedrijfsadviseur verzilvert de GLB-kennisvoucher. Bent u de adviseur? U krijgt een e-mail als er een voucher voor u klaarstaat. U wisselt deze in op Mijn RVO om het bedrag te ontvangen. U moet de voucher verzilveren binnen één jaar nadat de aanvrager hem heeft gekregen. Bent u te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag helaas niet uitbetaald.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving van de GLB-kennisvouchers in de Staatscourant van 9 juni 2023.

Veelgestelde vragen over de GLB-kennisvoucher advies

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?