Open voor aanvragen

GLB-kennisvoucher cursus over duurzame landbouw

Gepubliceerd op:
16 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
25 september 2023

Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzame landbouw en wat dat voor uw bedrijf betekent? Dan kunt u subsidie krijgen om een cursus over duurzame landbouw te doen. Vraag een GLB-kennisvoucher cursus aan uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Startdatum:
vrijdag 1 september 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
zondag 1 september 2024
15:00 (CEST)
maximaal € 800
Totaal budget:
€ 80.000

Keuze uit 3 verdiepingscursussen

Met een GLB-kennisvoucher cursus kunt u een van deze 3 cursussen doen:

  • Verdiepingscursus stikstof in de landbouw: hoe zorgt u voor minder stikstofuitstoot?
  • Verdiepingscursus precisielandbouw: hoe kunt u preciezer werken, bijvoorbeeld bij zaaien en bemesten?
  • Verdiepingscursus natuurinclusief ondernemen in de landbouw: hoe werkt u als landbouwer met en in de natuur?

U doet de cursus aan een van deze 5 opleidingsinstellingen:

Digitale voucher

U krijgt een digitale voucher. Hiermee betaalt u de opleidingsinstelling. Dit doet u door de voucher over te dragen. Hoe u dat regelt, leest u hieronder bij Voucher overdragen. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Voorwaarden

Voor de GLB-kennisvoucher cursus houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

  • U doet een van de 3 cursussen bij een van de 5 opleidingsinstellingen die hierboven worden genoemd.
  • U krijgt in een kalenderjaar één keer een voucher voor de cursus.
  • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) met in elk geval de SBI-code 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

Aanvragen

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Iemand anders aanvraag laten doen

Wilt u iemand anders uw aanvraag van een GLB-kennisvoucher laten doen? Bijvoorbeeld uw agrarisch adviseur? Vraag dan eerst een machtiging aan op Mijn machtigingen (klik onder Direct regelen op Mijn machtigingen mijn.rvo.nl en kies het onderwerp Kennisvouchers 2023). Uw adviseur kan ook de machtiging aanvragen, maar deze moet u dan nog wel bevestigen.

SABE-voucher aangevraagd?

Heeft u eerder een SABE-cursusvoucher aangevraagd? En wilt u daarvoor nog iets regelen, zoals de overdracht? U vindt alle informatie die u nodig heeft op Cursus over duurzame landbouw voor agrariërs.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Aan de goedgekeurde aanvragen kennen wij een voucher toe. Dat doen wij totdat het totaalbudget op is. Komt uw aanvraag daarna binnen? Dan krijgt u helaas een afwijzing.

U krijgt binnen 8 weken van ons een beslissing. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een digitale voucher op Mijn RVO. De voucher is één jaar geldig. Uw advies regelt u in deze 3 stappen:

  1. U meldt zich aan voor een van de 3 cursussen bij een van de 5 opleidingsinstellingen die hierboven staan.
  2. U volgt de verdiepingscursus.
  3. U draagt de voucher over aan de opleidingsinstelling. Hieronder leest u hoe u dat doet. Zorg ervoor dat de opleidingsinstelling de voucher op tijd kan verzilveren.

Voucher overdragen

U draagt de voucher over op Mijn RVO met de knop Beheren onder Direct regelen. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar Mijn overzicht en voert u de taak Uitvoeren overdracht uit. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op Mijn RVO.

Voucher verzilveren door bedrijfsadviseur

De bedrijfsadviseur verzilvert de GLB-kennisvoucher. Bent u de adviseur? U krijgt een e-mail als er een voucher voor u klaarstaat. U wisselt deze in op Mijn RVO om het bedrag te ontvangen. U moet de voucher verzilveren binnen één jaar nadat de aanvrager hem heeft gekregen. Bent u te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag helaas niet uitbetaald.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving van de GLB-kennisvouchers in de Staatscourant van 9 juni 2023.

Veelgestelde vragen over de GLB-kennisvoucher cursus

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?