Open voor aanvragen

GLB-kennisvoucher bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Gepubliceerd op:
16 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2023

Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Als u hiervoor een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kunt u een GLB-kennisvoucher bedrijfsplan aanvragen uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarmee krijgt u subsidie voor een bedrijfsplan gericht op uw bedrijf.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 september 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
vrijdag 13 oktober 2023
15:00 (CEST)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
80% van de kosten, maximaal € 6.000
Totaal budget:
€ 3.600.000

Bedrijfsplan voor verduurzaming

Met een GLB-kennisvoucher bedrijfsplan kunt u een bedrijfsplan laten maken als u uw landbouwbedrijf wilt verduurzamen. Met zo'n plan heeft u een goede basis voor omschakeling naar duurzame landbouw. En voor als u hiervoor financiering aanvraagt, bijvoorbeeld bij een bank of het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Digitale voucher

U krijgt een digitale voucher. Hiermee betaalt u uw agrarisch bedrijfsadviseur. Dit doet u door de voucher over te dragen. Hoe u dat regelt, leest u hieronder bij Voucher overdragen. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Voorwaarden

U kunt een GLB-kennisvoucher bedrijfsplan krijgen als u het bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur met aandachtsgebied E3 of E4. Lees meer hierover op Erkende agrarische bedrijfsadviseurs.

Wat staat er in het bedrijfsplan?

Het bedrijfsplan laat zien hoe uw bedrijf technisch en inhoudelijk omschakelt naar duurzame landbouw. Ook beschrijft het plan de bedrijfseconomische kant van de omschakeling. In het plan moeten in elk geval deze onderdelen staan:

 • beschrijving van uw bedrijf op dit moment: activiteiten, grootte, SWOT-analyse
 • plan om uw producten te verkopen nadat u bent omgeschakeld
 • maatregelen en investeringen voor uw omschakeling
 • begroting voor uw omschakeling
 • haalbaarheid van uw omschakeling

Ook laat het bedrijfsplan zien hoe uw bedrijf bijdraagt aan minimaal 5 van deze onderwerpen:

 • minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp)
 • minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • minder uitstoot van broeikasgassen
 • minder uitstoot van nitraat
 • grotere biodiversiteit
 • meer duurzaam bodembeheer
 • meer hergebruik van veevoer
 • meer dierenwelzijn en diergezondheid

Aanvragen

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Iemand anders aanvraag laten doen

Wilt u iemand anders uw aanvraag van een GLB-kennisvoucher laten doen? Bijvoorbeeld uw agrarisch adviseur? Vraag dan eerst een machtiging aan op Mijn machtigingen (klik onder Direct regelen op Mijn machtigingen mijn.rvo.nl en kies het onderwerp Kennisvouchers 2023). Uw adviseur kan ook de machtiging aanvragen, maar deze moet u dan nog wel bevestigen.

SABE-voucher aangevraagd?

Heeft u eerder een SABE-bedrijfsplanvoucher aangevraagd? En wilt u daarvoor nog iets regelen, zoals de overdracht? U vindt alle informatie die u nodig heeft, op Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw.

Na uw aanvraag

We behandelen alle volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen we met het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. We bepalen op de dag van sluiting welke aanvragen we in behandeling nemen. Dat doen we met een loting.

U krijgt binnen 8 weken van ons een beslissing. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een digitale voucher op mijn.rvo.nl. De voucher is 1 jaar geldig. Uw bedrijfsplan regelt u in deze 3 stappen:

 1. U spreekt met uw bedrijfsadviseur af wanneer u het bedrijfsplan krijgt.
 2. U krijgt het bedrijfsplan van uw adviseur.
 3. U draagt de voucher over aan uw adviseur. Hoe u dat doet, leest u hieronder bij Voucher overdragen. Zorg ervoor dat uw adviseur de voucher op tijd kan verzilveren.

Voucher overdragen

U draagt de voucher over op mijn.rvo.nl met de knop Beheren onder Direct regelen. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar Mijn overzicht en voert u de taak Uitvoeren overdracht uit. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Voucher verzilveren door bedrijfsadviseur

De bedrijfsadviseur verzilvert de GLB-kennisvoucher bedrijfsplan. Bent u de adviseur? U krijgt een e-mail als er een voucher voor u klaarstaat. U wisselt deze in op mijn.rvo.nl om het bedrag te ontvangen. U moet de voucher verzilveren binnen één jaar nadat de aanvrager hem heeft gekregen. Bent u te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving van de GLB-kennisvouchers in de Staatscourant van 9 juni 2023.

Veelgestelde vragen over de GLB-kennisvoucher bedrijfsplan

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?