Gesloten voor aanvragen

SABE-adviesvoucher voor veehouderijen met piekbelasting

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2023
Gepubliceerd op:
16 juni 2023

Valt uw veehouderij onder de aanpak piekbelasting? En wilt u een onafhankelijk advies over de toekomst van uw bedrijf? Vraag een adviesvoucher aan uit de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Daarmee krijgt u tot € 1.500 subsidie op het advies van een erkend agrarisch bedrijfsadviseur. Gericht op uw situatie.

Budget

Startdatum:
zondag 9 juli 2023
00:00
Einddatum:
vrijdag 1 december 2023
17:00
maximaal € 1.500
Totaal budget:
€ 4.500.000

Overzicht aantal aanvragen

De aanvraagperiode voor deze voucher is op 1 december 2023 gesloten. Het overzicht van het aantal aanvragen:

Overzicht aantal aanvragen SABE-adviesvoucher voor veehouderijen met piekbelasting

Voor wie

Deze SABE-adviesvoucher is speciaal voor veehouders met piekbelasting. U valt onder de aanpak piekbelasting als uw stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden boven de landelijke drempelwaarde uitkomt. Dit berekent u anoniem met de AERIUS Check.

Advies over stikstofuitstoot en toekomstperspectief

Het advies van uw bedrijfsadviseur gaat over vermindering van uw stikstofuitstoot en de toekomst van uw bedrijf. En wel door een of meer van deze maatregelen:

 • innovatie
 • omschakeling
 • extensivering
 • verplaatsing
 • beëindiging

Het advies maakt duidelijk hoe u de maatregelen kunt uitvoeren. U bepaalt zelf of u het advies opvolgt. 

Keuze uit 2 onderwerpen

In uw aanvraag kiest u voor een van deze 2 onderwerpen:

 • Uw veehouderij verduurzamen door innovatie, omschakeling, extensivering en/of verplaatsing (E1)
 • Beëindiging van een of meer locaties van uw veehouderij (E3)

Voorwaarden

Voor deze SABE-adviesvoucher gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent veehouder met piekbelasting. Dit blijkt uit de AERIUS Check.
 • Het advies gaat over vermindering van de stikstofuitstoot van een of meer locaties van uw veehouderij.
 • U krijgt het advies van een erkend agrarisch bedrijfsadviseur. Dat betekent dat de adviseur een registratie in het BAS-register nodig heeft voor het onderwerp dat u kiest (E1 of E3). Lees meer hierover op Erkende agrarische bedrijfsadviseurs.
 • U krijgt maximaal 1 adviesvoucher per kalenderjaar (geldt ook voor de GLB-kennisvoucher advies en de voucher SABE advies over duurzame landbouw voor agrariërs).
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) met in elk geval de SBI-code 014 of 015.

Het advies van uw bedrijfsadviseur gaat minimaal in op:

 • uw behoefte aan advies over het gekozen onderwerp
 • uw bedrijfssituatie en de mogelijkheden in uw gebied
 • onderzoek naar passende maatregelen (innovatie, beëindiging, omschakeling, extensivering, verplaatsing)
 • het verwachte effect als u het advies uitvoert
 • de stappen om het advies uit te voeren

Aanvragen

U kunt deze voucher niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Na uw aanvraag

We behandelen alle volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. U krijgt binnen 8 weken van ons een beslissing. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een digitale voucher op mijn.rvo.nl. De voucher is 1 jaar geldig.

U regelt het advies in deze 3 stappen:

 1. U spreekt met uw bedrijfsadviseur af wanneer u het advies krijgt.
 2. U krijgt het advies van uw adviseur.
 3. U draagt de voucher over aan uw adviseur. Zorg ervoor dat uw adviseur de voucher op tijd kan verzilveren.

Uw aanvraag beheren

Wilt u iets veranderen in uw aanvraag? Bijvoorbeeld het onderwerp van het advies? Of de adviseur? Doe dit zo snel mogelijk, voordat wij de beslissing over uw aanvraag hebben genomen.

Voucher overdragen aan bedrijfsadviseur

U draagt de voucher over op mijn.rvo.nl met de knop Beheren onder Direct regelen. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar Mijn overzicht en voert u de taak Uitvoeren overdracht uit. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Voucher verzilveren door bedrijfsadviseur

De bedrijfsadviseur verzilvert de adviesvoucher. Bent u de adviseur? U krijgt een e-mail als er een voucher voor u klaarstaat. U wisselt deze in op mijn.rvo.nl om het bedrag te ontvangen. U moet de cursusvoucher verzilveren binnen één jaar nadat de aanvrager hem heeft gekregen. Bent u te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving van de SABE-adviesvoucher voor veehouders met piekbelasting in de Staatscourant van 16 juni 2023.

Veelgestelde vragen over de SABE-adviesvoucher voor veehouders met piekbelasting

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?