Gesloten voor aanvragen

SABE bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Gepubliceerd op:
30 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 augustus 2023

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Dus naar extensieve landbouw en met minder stiktofuitstoot? Als u hiervoor een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kunt u een voucher aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Startdatum:
zondag 3 april 2022
00:00
Einddatum:
zondag 15 mei 2022
17:00
80% van de kosten, maximaal € 6.000
Totaal budget:
€ 1.866.000

SABE-vouchers verder als GLB-kennisvouchers

Wilt u een voucher aanvragen? De SABE-vouchers gaan verder als GLB-kennisvouchers. Zij vallen nu onder het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Voor u verandert alleen de naam, de voucher blijft hetzelfde. Kijk voor meer informatie over de GLB-kennisvoucher bedrijfsplan op GLB-kennisvoucher bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw.

Bedrijfsplan

Met een bedrijfsplanvoucher kunt u een bedrijfsplan laten maken als u uw landbouwbedrijf wilt verduurzamen. Met een bedrijfsplan heeft u een goede basis voor omschakeling naar duurzame landbouw. En voor als u hiervoor financiering aanvraagt, bijvoorbeeld bij een bank of het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Budget

U krijgt een voucher voor 80% van de kosten. De voucher is maximaal € 6.000 waard. Hiermee betaalt u uw adviseur. Dit doet u door de voucher over te dragen. Hoe u dat doet, leest u hieronder bij Voucher overdragen.

Voorwaarden

U kunt een bedrijfsplanvoucher krijgen als u het bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur met aandachtsgebied E3 of E4. Lees meer hierover op Erkende agrarische bedrijfsadviseurs.

Wat staat er in het bedrijfsplan?

Het bedrijfsplan laat zien hoe uw bedrijf technisch en inhoudelijk omschakelt naar duurzame landbouw. Ook beschrijft het plan de bedrijfseconomische kant van de omschakeling. In het plan moeten in elk geval deze onderdelen staan:

 • beschrijving van uw bedrijf op dit moment: activiteiten, grootte, SWOT-analyse
 • plan om uw producten te verkopen nadat u bent omgeschakeld
 • maatregelen en investeringen voor uw omschakeling
 • begroting voor uw omschakeling
 • haalbaarheid van uw omschakeling

Ook laat het bedrijfsplan zien hoe uw bedrijf bijdraagt aan minimaal 5 van deze onderwerpen:

 • minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp)
 • minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • minder uitstoot van broeikasgassen
 • minder uitstoot van nitraat
 • grotere biodiversiteit
 • meer duurzaam bodembeheer
 • meer hergebruik van veevoer
 • meer dierenwelzijn en diergezondheid

Na uw aanvraag

We behandelen alle volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen we met het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. We bepalen op de dag van sluiting welke aanvragen we in behandeling nemen. Dat doen we met een loting.

U krijgt binnen 8 weken van ons een beslissing. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een digitale voucher op mijn.rvo.nl. De voucher is 1 jaar geldig. Uw bedrijfsplan regelt u in deze 3 stappen:

 1. U spreekt met uw bedrijfsadviseur af wanneer u het bedrijfsplan krijgt.
 2. U krijgt het bedrijfsplan van uw adviseur.
 3. U draagt de voucher over aan uw adviseur. Hoe u dat doet, leest u hieronder bij Voucher overdragen. Zorg ervoor dat uw adviseur de voucher op tijd kan verzilveren.

Voucher overdragen

U draagt de voucher over op mijn.rvo.nl met de knop Beheren onder Direct regelen. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar Mijn overzicht en voert u de taak Uitvoeren overdracht uit. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Voucher verzilveren door bedrijfsadviseur

De bedrijfsadviseur verzilvert de adviesvoucher. Bent u de adviseur? U krijgt een e-mail als er een voucher voor u klaarstaat. U wisselt deze in op mijn.rvo.nl om het bedrag te ontvangen. U moet de bedrijfsplanvoucher verzilveren binnen één jaar nadat de aanvrager hem heeft gekregen. Bent u te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving van de SABE in deze publicaties:

Veelgestelde vragen over de Bedrijfsplanvoucher

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?