Gesloten voor aanvragen

Voortgang en afronding DKTI-projecten

Laatst gecontroleerd op:
14 september 2023
Gepubliceerd op:
11 mei 2020

Ontvangt u de subsidie Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)? Dan horen daar verplichtingen bij.

Verplichtingen

Als uw project subsidie krijgt moet u aan een aantal verplichtingen voldoen. De belangrijkste zijn:

 • U houdt een correcte projectadministratie bij.
 • U voert het project uit volgens het projectplan en de verplichtingen in de beschikking. 
 • U rapporteert na afloop van elk jaar schriftelijk over de voortgang van het project.
 • Voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van het project vraagt u vooraf schriftelijk toestemming.
 • Aan het eind van het project stuurt u ons binnen dertien weken een eindverslag en een verzoek om de subsidie vast te stellen.

Voortgang project rapporteren

Als uw project subsidie kreeg en langer dan 12 maanden duurt, dient u als penvoerder eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u moet rapporteren, staan in de subsidiebeschikking.

DKTI 2017-project

Neemt u deel aan een DKTI 2017-project en begint uw projectnummer met 'DKTI170'? Dan rapporteert u via Pernosco.

DKTI 2019 of 2021-project

Neemt u deel aan een DKTI 2019 of 2021-project? Download dan het onderstaande format voor de voortgangsrapportage, vul dit in en stuur het naar dkti-transport@rvo.nl.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets aan uw project, dan bent u verplicht dat te melden. Dat doet u op mijn.rvo.nl. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de  projectdelen die u heeft gewijzigd, of zelfs voor het hele project.

Voorschotbetalingen

Vanaf het moment dat wij subsidie verlenen, ontvangt u voorschotbetalingen. In uw beschikking is een liquiditeitsbegroting opgenomen waarin staat welk bedrag u in welk kwartaal ontvangt. We keren de kwartaalbetalingen binnen de eerste 2 weken van het kwartaal uit.

Wij betalen de voorschotten uit aan de penvoerder van het project. De penvoerder is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de subsidiebedragen aan de andere deelnemers. Ook is de penvoerder verantwoordelijk voor de communicatie met ons.

Heeft uw project vertraging of zijn er andere redenen waarom de voorschotbetalingen niet meer passen bij uw planning? En is de afwijking groter dan 10%? Vraag dan een aangepaste voorschotregeling aan. Doe dit op basis van een aangepaste liquiditeitsbegroting, waarin u aangeeft welk bedrag u wanneer nodig heeft. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

Eindrapport en vaststelling

Binnen 13 weken na de einddatum van het project stelt u een eindrapport op en vraagt u vaststelling van de subsidie aan. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald, waarna een afrekening van de subsidiegelden volgt.

Eindrapport DKTI 2017

 • Een inlogcode voor Pernosco ontving u eerder van ons.
 • Nadat u ingelogd bent, selecteert u in de box rechtsboven het format 'Eindrapportage'.
 • Heeft u het rapport klaar, dan klikt u op 'verzenden' en stuurt Pernosco het naar u.
 • U stuurt het vervolgens mee met uw vaststellingsaanvraag.

Eindrapport DKTI 2019 of DKTI 2021

Neemt u deel aan een DKTI 2019 of 2021-project? Download dan het onderstaande format voor de eindrapportage, vul dit in en stuur het mee met uw vaststellingsaanvraag.

Vaststelling aanvragen

U vraagt vaststelling van uw subsidie aan op mijn.rvo.nl. Daarbij stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Een digitale versie van het eindrapport.
 • Een gespecificeerde opgave van alle werkelijk gemaakte kosten die rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen. Stel deze opgave op volgens de begroting die u bij uw aanvraag indiende. Aan de hand van deze opgave verrekenen wij de subsidie die u te weinig of te veel ontving.
 • Is het subsidiebedrag hoger dan € 125.000? Dan stuurt u ook een controleverklaring mee. Deze is afgegeven, gewaarmerkt en gedateerd door een accountant.
  Let op: voor de DKTI-projecten is geen standaard controleprotocol beschikbaar. Het is aan de accountant om de controle goed in te richten. De verklaring is op basis van de meest recente versie van de voorbeeldtekst voor de "Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector," zoals op de website van de NBA.

Vragen over DKTI-transport?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?