Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Categorieën van EEPA

Gepubliceerd op:
20 januari 2014
Laatst gecontroleerd op:
25 februari 2022

De EEPA verkiezing heeft 6 categorieën.

De categorieën zijn:

1. Bevordering van de ondernemingszin
Initiatieven die vooral de ondernemingszin van jonge mensen en vrouwen bevorderen.

Voorbeelden: evenementen en campagnes die het imago van ondernemerschap en ondernemers bevorderen en een cultuur die creativiteit, vernieuwing en risicoaanvaarding stimuleert.
 
2. Investering in ondernemersvaardigheden
Initiatieven die ondernemende, beroepsgerichte, technische en leidinggevende vaardigheden bevorderen.

Voorbeelden: bevordering van specifieke vaardigheden zoals de technische kennis die vereist is in de ambachtelijke sector, taalvaardigheden, computerkennis; mobiliteit en mentorschema's voor ondernemers, opleiding ondernemerschap op scholen en universiteiten.

3. Ondersteuning van de digitale transitie en verbetering van de bedrijfsomgeving
Innovatief beleid op nationaal, regionaal of lokaal niveau dat de oprichting en groei van ondernemingen bevordert, wetgevende en administratieve procedures voor bedrijven vereenvoudigt en het principe 'Denk eerst klein' ten gunste van het mkb implementeert.

Voorbeelden: maatregelen om de toegang tot openbare aanbestedingsprojecten voor het mbk te vergemakkelijken, administratieve rompslomp te reduceren, nieuwe ondernemingen op te starten, het vernieuwingspotentieel van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en e-business te helpen bevorderen.

4. Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen
Beleidsplannen die vooral mkb-bedrijven aanmoedigen om de beschikbare marktmogelijkheden zowel binnen als buiten de Europese Unie beter te benutten.

Voorbeelden: projecten om de internationale samenwerking tussen ondernemingen uit te bouwen, te onderhouden en te ondersteunen, informatie- of match-making tools, ondersteunende diensten of programma’s die het mkb helpen buiten de grenzen te treden.

5. Ondersteuning van de duurzame transitie
Deze categorie erkent beleidsvormen en initiatieven die de toegang van het mkb tot groene markten ondersteunen en hun efficiënt gebruik van hulpbronnen helpen verbeteren door bijvoorbeeld de ontwikkeling van groene vaardigheden, matchmaking en fondsen.

6. Verantwoord en inclusief ondernemerschap
Initiatieven die sociaal verantwoord ondernemen en duurzame bedrijfspraktijken bevorderen op maatschappelijk en/of milieukundig gebied. Deze categorie erkent ook de inspanningen om het ondernemerschap in achtergestelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld werklozen, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

Voorbeelden: sociale of non-profit ondernemingen die via hun ondernemerschap tegemoetkomen aan de behoeften van de maatschappij.

Grand Jury Prize

Naast de prijzen die in de 6 categorieën uitgereikt worden, is er een Grand Jury Prize, de hoofdprijs van de EEPA. De Europese jury kent deze prijs toe aan het meest creatieve en inspirerende programma ter bevordering van het ondernemerschap in Europa. Nederland won al een aantal keer een van de categorieprijzen en ook de Grand Jury Prize.

Bekijk ter inspiratie de pagina EEPA verkiezing.

Vragen over EEPA?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?