Open voor aanvragen

Leveranciersvoorstel voor Energielijst (EIA)

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023
Gepubliceerd op:
24 december 2018

Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Zodat het in aanmerking komt voor fiscaal voordeel met de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Dan kunt u een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen.

Op deze pagina leest u wat er in uw voorstel moet staan en hoe wij uw voorstel beoordelen.

Stuur uw voorstel

U kunt tot 1 september 2024 een voorstel indienen voor de Energielijst 2025. Doet u een voorstel? Gebruik dan ons Voorstelformulier voor de Energielijst 2025. E-mail ons uw voorstel.

Wat moet er in uw voorstel staan?

Hieronder geven we aan wat er minimaal in uw voorstel moet staan. Zonder deze informatie nemen wij uw voorstel niet in behandeling.

 • Naam, adres en telefoonnummer(s), eventueel e-mailadres(sen) of website(s);
 • Naam van het bedrijfsmiddel;
 • Uitgebreide beschrijving van het bedrijfsmiddel. In deze beschrijving geeft u een technisch inhoudelijke onderbouwing van de werking van het bedrijfsmiddel. Ook geeft u een duidelijke uitleg van de manier waarop de energiebesparing tot stand komt. Zijn er onderzoekrapporten of testrapporten beschikbaar, die de werking van het bedrijfsmiddel onderbouwen? Dan ontvangen wij deze ook graag;
 • Een onderbouwde berekening van de terugverdientijd. U berekent de energiebesparing door het verschil van het energiegebruik van het bedrijfsmiddel en het energiegebruik van het best vergelijkbare alternatief (de referentie) te vergelijken. Vervolgens berekent u de terugverdientijd met de formule en de energieprijzen die vermeld staan bij de generieke codes in de Energielijst. Volg ons stappenplan voor uw berekening.
 • De totale investeringskosten om het bedrijfsmiddel aan te schaffen en gebruiksklaar te krijgen (exclusief btw);
 • De verwachte jaarlijkse afzet;
 • De bedrijfstak(ken) waar het bedrijfsmiddel kan worden toegepast;
 • Een tekstvoorstel voor de korte omschrijving van het bedrijfsmiddel in de Energielijst. Zorg dat deze omschrijving dezelfde vorm heeft als de andere bedrijfsmiddelen in de Energielijst. U vult in: de titel, waarvoor het bestemd is en waar het uit bestaat (titel - bestemd voor - en bestaande uit).

Toetsing van uw voorstel

Wij toetsen uw voorstel op een aantal criteria, voordat we het opnemen in de Energielijst. Die criteria zijn onder meer:

 • De terugverdientijd. Zie hiervoor de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000 en 440000. Dit houdt in dat wij kijken naar de energiebesparing die door het bedrijfsmiddel wordt bereikt, ten opzichte van de benodigde investering in dit bedrijfsmiddel. Lees meer op onze pagina Berekenen terugverdientijd;
 • De mogelijke toepasbaarheid van het bedrijfsmiddel;
 • De gangbaarheid en verkrijgbaarheid in Nederland;
 • De omschrijving van het bedrijfsmiddel. Deze mag niet merk- of fabrikant gebonden zijn. Meerdere marktpartijen moeten in principe een dergelijk energiezuinig apparaat kunnen leveren.
In opdracht van:
 • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?