Open voor aanvragen

Leveranciersvoorstel voor Energielijst (EIA)

Gepubliceerd op:
24 december 2018
Laatst gecontroleerd op:
28 december 2021

Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Zodat het in aanmerking komt voor fiscaal voordeel met de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Dan kunt u een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen.

Het is niet meer mogelijk om een voorstel voor de Energielijst 2023 in te dienen. Dit kon tot 1 september 2022.

Hoe kan ik een product voorstellen?

Hieronder geven we aan wat er minimaal in uw voorstel moet staan. Zonder deze informatie nemen wij uw voorstel niet in behandeling.

 • Naam, adres en telefoonnummer(s), eventueel e-mailadres(sen) of website(s);
 • Naam van het bedrijfsmiddel;
 • Uitgebreide beschrijving van het bedrijfsmiddel. In deze beschrijving geeft u een technisch inhoudelijke onderbouwing van de werking van het bedrijfsmiddel. Ook geeft u een duidelijke uitleg van de manier waarop de energiebesparing tot stand komt. Zijn er onderzoekrapporten of testrapporten beschikbaar, die de werking van het bedrijfsmiddel onderbouwen? Dan ontvangen wij deze ook graag;
 • Een onderbouwde berekening van de terugverdientijd. U berekent de energiebesparing door het verschil van het energiegebruik van het bedrijfsmiddel en het energiegebruik van het best vergelijkbare alternatief (de referentie) te vergelijken. Vervolgens berekent u de terugverdientijd met de formule en de energieprijzen die vermeld staan bij de generieke codes in de Energielijst.
 • De totale investeringskosten om het bedrijfsmiddel aan te schaffen en gebruiksklaar te krijgen (exclusief btw);
 • De verwachte jaarlijkse afzet;
 • De bedrijfstak(ken) waar het bedrijfsmiddel kan worden toegepast;
 • Een tekstvoorstel voor de korte omschrijving van het bedrijfsmiddel in de Energielijst. Deze omschrijving moet dezelfde vorm hebben als de andere bedrijfsmiddelen in de Energielijst. U vult in: de titel, voor wie het bestemd is en waar het uit bestaat (titel - bestemd voor - en bestaande uit).

Toetsing van uw voorstel

Wij toetsen uw voorstel op een aantal criteria, voordat we het opnemen in het overzicht van energie-investeringen in de Energielijst. Die criteria zijn onder meer:

 • De terugverdientijd. Zie hiervoor de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000 en 440000. Dit houdt in dat wij kijken naar de energiebesparing die door het bedrijfsmiddel wordt bereikt, ten opzichte van de benodigde investering in dit bedrijfsmiddel;
 • De mogelijke toepasbaarheid van het bedrijfsmiddel;
 • De gangbaarheid en verkrijgbaarheid in Nederland;
 • De omschrijving van het bedrijfsmiddel. Deze mag niet merk- of fabrikant gebonden zijn. Meerdere marktpartijen moeten in principe een dergelijk energiezuinig apparaat kunnen leveren;

Vragen over EIA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?