Open voor aanvragen

Belastingaangifte Energie-investeringsaftrek (EIA)

Laatst gecontroleerd op:
24 april 2023
Gepubliceerd op:
22 september 2010

U heeft een investering gedaan die energie bespaart. U heeft de Energie-investeringsaftrek (EIA) aangevraagd en ook al een EIA-verklaring ontvangen. Hoe past u dit nu toe in uw belastingaangifte? Op deze pagina leest u er meer over.

Wanneer moet u bijvoorbeeld de EIA opgeven bij de belastingaangifte? Dit hangt ervan af:

  • of u alle kosten in één kalenderjaar betaalt of verspreidt over meerdere jaren;
  • of u winst maakt of niet.

Alle kosten in één kalenderjaar

Betaalt u alle kosten in één kalenderjaar? Dan profiteert u bij uw aangifte over dát jaar van de EIA. U past de fiscale aftrek in dat jaar toe in uw aangifte.

Alle kosten over meerdere jaren

Betaalt u alle kosten over meerdere jaren? Dan geldt het volgende:

  • Heeft u het bedrijfsmiddel in gebruik genomen in het jaar van investeren? Dan past u de fiscale aftrek van de EIA volledig toe bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd.
  • Heeft u het bedrijfsmiddel niet in gebruik genomen in het jaar van investeren? Dan trekt u alleen het bedrag af van de fiscale winst dat u in het jaar van investeren heeft betaald. In de aangiftes over de volgende kalenderjaren verwerkt u de betalingen die u in dat kalenderjaar doet. U mag de fiscale aftrek van de EIA niet later toepassen dan in het kalenderjaar waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft genomen.

Geen winst

Heeft u geen winst gemaakt? Dan geldt het volgende:

  • Valt u onder de vennootschapsbelasting? Dan verrekent u de EIA in het voorgaande jaar en alle jaren daarna. Overleg dit met uw belastingadviseur.
  • Valt u onder de inkomstenbelasting? Dan verrekent u de EIA in de 3 voorafgaande jaren en de 9 volgende jaren.

Vragen over EIA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?