Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Xecs: Na uw aanvraag

Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2023
Gepubliceerd op:
18 juli 2022

Uw nationale subsidieaanvraag verdedigt u voor een onafhankelijke nationale adviescommissie in Nederland. Deze commissie rangschikt de projectaanvragen. De hoogst gerangschikte projectaanvragen ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput. Hieronder leest u wat u moet doen na uw nationale aanvraag voor cofinanciering bij RVO.

Voortgangsrapportage doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw 1e rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw 1e projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

 

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

 

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u een vaststelling van uw subsidie aan. Dat doet u op ons aanvraagportaal. Met uw aanvraag moet u een eindverslag meesturen. Gebruik daarvoor het format Eindverslag Eureka Clusterinnovatieproject (Word). Deze kunt u hieronder downloaden. 

Bedraagt uw subsidie meer dan € 125.000? Dan moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek. Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden. Bij de Subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring en een model hiervoor.

Het hulpmiddel voor het berekenen van de projectkosten en subsidie verschilt per periode. Het jaar waarin de subsidie is verleend, vindt u in onze subsidieverleningsbrief.

 

Vragen over Xecs?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?