Gesloten voor aanvragen

FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

Gepubliceerd op:
25 februari 2019
Laatst gecontroleerd op:
26 september 2022

Bent u internationaal ondernemer of koopt u in het buitenland? Dan heeft u niet altijd zicht op wat er in uw waardeketen gebeurt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Vermoedt u dat er IMVO-risico's of -misstanden in uw waardeketen(s) voorkomen op het gebied van sociale omstandigheden of milieu en biodiversiteit? En wilt u actief uw waardeketen(s) verduurzamen in 1 of meer van uw productielanden? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO).

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Information in English

Onze adviseurs denken met u mee

Heeft u een innovatief idee voor een project om uw waardeketen te verduurzamen? Onze adviseurs denken graag met u mee. Kijk bij de nieuwe regeling Sectorale samenwerking IMVO. En stuur een mail met uw ideeën naar onze adviseurs.

Nederlandse samenwerkingsverbanden

FVO helpt Nederlandse samenwerkingsverbanden die:

 • lokaal of regionaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van IMVO-risico's en -misstanden in hun waardeketen, en hiertegen maatregelen willen nemen;
 • hun bedrijfsprocessen willen verbeteren om IMVO hierin beter te verankeren, inclusief maatregelen tegen IMVO-risico's en -misstanden in hun eigen onderneming;
 • een multi-stakeholderproject willen opzetten dat IMVO-risico's en -misstanden aanpakt en positieve invloed heeft op productieomstandigheden in de productielanden.

Wilt u meer informatie en advies over FVO? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Budget

FVO is een 4-jarig subsidieprogramma (2019 - 2022) met jaarlijkse openstelling voor projectaanvragen. In 2022 is € 4,8 miljoen subsidie beschikbaar voor FVO Pijler 1.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000.

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op het aanpakken van IMVO-risico's of -misstanden in uw internationale waardeketen. Het gaat hierbij om sociale omstandigheden of milieu en biodiversiteit. De activiteiten hebben een positieve invloed op de productieomstandigheden in productielanden.
 • De verduurzaming richt zich op 1 of meer thema's van de OESO-richtlijnen. Het thema dierenwelzijn kan onderdeel uitmaken van uw aanvraag als het project, gericht op dit thema, onderdeel is van een IMVO-convenant waarin dit thema is opgenomen.
 • U voert deze activiteiten binnen 4 jaar uit in een samenwerkingsverband.

Aanvullende voorwaarden samenwerkingsverband 2020/2021

 • De ondernemingen maken deel uit van dezelfde waardeketen. Dat betekent dat bijvoorbeeld ondernemingen die vooral adviesdiensten verrichten, geen deel kunnen zijn van een samenwerkingsverband.
 • De ondernemingen voeren belangrijke activiteiten uit in – of gericht op – Nederland, tenzij het gaat om lokale ondernemingen.
 • Activiteiten die uitsluitend gericht zijn op 1 onderneming en zijn lokale toeleverancier(s), komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor welke landen

FVO staat open voor projecten gericht op landen die voorkomen op de List of recipients of Official Development Assistance (pdf, Engelstalig).

De FVO-beleidsregels vindt u onder het kopje Publicaties, samen met de criteria waarop wij de projecten beoordelen.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 13 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

Bij lopende projecten gaat u naar de Engelstalige aanvraagpagina voor informatie over een voortgangsrapportage, projectwijziging of eindrapportage.

Stappenplan

Het FVO-traject bestaat uit 3 stappen:

 1. oriëntatie en aanvraag
 2. onderzoek (project A)
 3. implementatie (project B)

Bekijk wat elke stap inhoudt op de pagina Stappenplan FVO Pijler 1.

U vraagt subsidie aan voor project A en B. Of alleen voor B, als project A al door partijen zelf is uitgevoerd. In dat laatste geval toetsen wij de onderzoeksresultaten van project A aan de criteria in de Staatscourant.

FVO Pijler 1 in de praktijk

Bent u benieuwd naar de ervaringen van andere Nederlandse ondernemers met FVO? Bekijk de video over Kumasi drinks dat het sap van de cacaovrucht gebruikt. Hierdoor gaat er minder verloren van de vruchten, en ontvangen de cacaoboeren in Ghana een leefbaar loon. In de 2e video ziet u hoe Smit & Zoon samenwerkt bij het verduurzamen van de leerlooierij in Azië.

Veelgestelde vragen FVO Pijler 1

Bekijk de veelgestelde vragen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties is afgesproken om uiterlijk in 2025 17 duurzame doelen te behalen. Met FVO draagt u door verduurzaming van de internationale waardeketen(s) bij aan het behalen van meerdere van deze doelen, die binnen uw bereik en invloedssfeer liggen. Met invloedssfeer bedoelen we de mate waarin u invloed heeft op de productieomstandigheden van uw toeleveranciers. FVO wil onder meer bijdragen aan:

 • gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5);
 • inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (SDG 8);
 • duurzame consumptie en productie (SDG 12);
 • versterken van mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (SDG 17).

Achtergrond

Wereldwijd doen zich dagelijks IMVO-risico's en -misstanden voor in de waardeketen van Nederlandse bedrijven. Denk aan:

 • de aantasting van de natuurlijke leefomgeving door vervuiling of vermindering van biodiversiteit;
 • schendingen van mensenrechten bij grondverkrijging; of
 • slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken in productielanden.

Het aanpakken van misstanden in de internationale waardeketens vormt een uitdaging die Nederlandse ondernemingen en maatschappelijke organisaties niet alleen kunnen oplossen. Door met elkaar samen te werken kunnen zij hun invloed in de waardeketen(s) vergroten. Deze ervaring zorgt voor betere verankering van due diligence (gepaste zorgvuldigheid op het gebied van IMVO) in de bedrijfsprocessen van Nederlandse ondernemingen. Dit heeft positieve invloed op lokale productieomstandigheden in productielanden.

RVO voert het Fonds Verantwoord Ondernemen uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?