Tijdelijk gesloten voor aanvragen

GMO Groenten en fruit aanvragen

Gepubliceerd op:
9 juli 2014
Laatst gecontroleerd op:
8 september 2022

Wilt u als producentenorganisatie (PO) de subsidie gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit aanvragen? Dan zijn er een aantal stappen die u moet volgen. Wij controleren of u zich aan de voorwaarden houdt.

Stappenplan voor subsidieaanvraag

U vraagt de subsidie GMO Groenten en fruit zo aan:

Stap 1: U stuurt het operationeel programma (OP)

Eerst stuurt u ons een OP. Als erkende PO kunt u dit elk jaar tot en met 3 oktober 2022 om 12:00 uur doen. U krijgt van ons op tijd een e-mail waarin staat wanneer wij ons digitale formulier op mijn.rvo.nl hiervoor openen. In het OP staan de plannen die u vanaf het volgende jaar uitvoert. Missen wij informatie? Dan nemen we contact met u op en vult u het aan. U vindt onze berichten hierover in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Daarna beoordelen wij uw programma.

Stap 2: Beslissing over uw OP

Uiterlijk 15 december krijgt u van ons een brief met onze beslissing. Deze vindt u in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. U krijgt een e-mail wanneer deze brief klaarstaat in Mijn dossier. Hierin staat of wij uw OP goedkeuren. Is het goedgekeurd? Dan kunt u vanaf 1 januari beginnen met de uitvoering van deze plannen. In de brief staat ook hoeveel subsidie u kunt krijgen. Soms stellen wij de beslissing uit tot 20 januari. U krijgt dan een bericht hierover.

Stap 3: U vraagt een deel van de subsidie aan (kwartaaldeclaratie)

Staat er in onze brief dat er een subsidiebedrag is goedgekeurd? Dan vraagt u op uiterlijk 1 mei, 1 augustus en 1 november een deelbetaling aan. Wij noemen dit ook wel een kwartaaldeclaratie. U vraagt deze deelbetaling aan voor de gemaakte kosten die in uw OP staan. U krijgt van ons op tijd een e-mail waarin staat wanneer wij hiervoor ons digitale formulier op mijn.rvo.nl openen. Ook staat hierin hoe u een deelbetaling aanvraagt.

Stap 4: U vraagt de complete subsidie aan (jaardeclaratie)

U doet elk jaar op uiterlijk 15 februari een steunaanvraag. Wij noemen dit ook wel de jaardeclaratie voor de vaststelling van de subsidie. U vraagt dit aan voor het OP van het vorige jaar. U krijgt van ons een e-mail waarin staat wanneer wij ons digitale formulier op mijn.rvo.nl hiervoor openen. In deze e-mail staat ook hoe u de steun aanvraagt en welke bewijstukken u nodig heeft bij uw aanvraag.

Veranderingen doorgeven

U kunt uw OP een aantal keer per jaar veranderen. We noemen dit tussentijdse wijzigingen. U krijgt van ons een e-mail waarin staat wanneer u tussentijdse veranderingen kunt doen. U kunt bijvoorbeeld doelen of projecten toevoegen. Dit geeft u samen met de deelbetalingen door via ons digitale formulier op mijn.rvo.nl. Wij beoordelen eerst een wijziging en daarna een deelbetaling.

Controle en handhaving

We voeren een aantal controles uit bij de subsidie GMO Groenten en fruit. Wij doen dit samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). U ontvangt op tijd een brief hierover.

Administratieve controle

Wij voeren administratieve controles uit. Soms vragen we u om aanvullende informatie. Wij nemen pas een besluit zodra wij deze informatie hebben. Bent u het niet eens met dat besluit, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de brief.

Controle erkenningsvoorwaarden

U wordt minimaal elke 3 of 5 jaar gecontroleerd op de voorwaarden voor erkenning. Op Erkenning aanvragen als producentenorganisatie leest u meer over deze voorwaarden. Wij houden een administratieve controle. Ook voert de NVWA controles uit op locatie. De inspecteurs van de NVWA bezoeken dan uw bedrijf. Na deze controle maakt de NVWA een rapport met bevindingen. Wij beoordelen dit rapport. Daarna beslissen wij of uw PO erkend blijft.

Andere controles

Voor de uitbetaling van de steunaanvraag (jaardeclaratie) vinden er controles plaats. Wij doen elk jaar een administratieve controle. Ook worden er controles op locatie uitgevoerd door de NVWA. Als u een OP uitvoert dan is er minimaal om de 3 jaar een controle op locatie. Wij controleren onder andere of u de projecten uit het programma volgens het plan uitvoert. Ook wordt er gecontroleerd of u aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?