Open voor aanvragen

Wat zijn de vereisten om gebruik te kunnen maken van de GO-regeling?

Gepubliceerd op:
2 februari 2012
Laatst gecontroleerd op:
14 januari 2021

Om gebruik te kunnen maken van de GO gelden de volgende criteria.

Algemene criteria voor ondernemingen

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland
 • in de kern gezond
 • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven
 • alleen Fresh Money
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden
 • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten
   

Uitgesloten sectoren

 • landbouw, visserij en aquacultuur met uitzondering van toelevering en dienstverlening
 • onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering
 • de financiële sector met uitzondering van bemiddeling
 • de gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?