Gesloten voor aanvragen

Aanvraaginformatie Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C)

Gepubliceerd op:
21 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2020

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) dient een onderneming zich te wenden tot één van de tot de GO-regeling toegelaten banken.

De bank bepaalt of de kredietaanvraag in behandeling wordt genomen. Nadat de bank deze kredietvraag heeft goedgekeurd, beslist de bank of een verzoek tot garantiestelling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt ingediend. De bank bekijkt of aan de voorwaarden van de GO-C wordt voldaan.

Voor het verzoek om de GO-C van toepassing te verklaren dient de bank bij RVO een ingevuld standaardformulier in plus de vereiste bijlagen, onder andere:

 • Het kredietvoorstel met alle bijlagen zoals het door de bank in behandeling is genomen.
 • De notulen van het goedkeuringsbesluit.
 • De jaarrekening van de te financieren onderneming over de laatste 2 jaren, tussentijdse cijfers en de meerjaren prognose na financiering.

Reactietermijn RVO

Wij streven ernaar binnen 1 week na indiening onze reactie aan de bank te sturen. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of de garantiefinanciering daadwerkelijk wordt verstrekt.

Welke financiers doen mee?

Dit zijn de banken die meedoen aan de GO en de GO-C regeling:

 • ABN AMRO Bank
 • BNP Paribas Netherlands branch
 • Commerzbank
 • Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
 • Deutsche Bank Luxembourg
 • HSBC France, Amsterdam Branch
 • ING
 • KBC
 • NIBC Bank
 • Oldenburgische Landesbank (OLB)
 • Rabobank
 • Société Générale, Agence Amsterdam S.A.

Banken die ook mee willen doen aan de GO of GO-C regeling kunnen contact opnemen met RVO door een e-mail te sturen naar: GO@rvo.nl.

Vragen over GO-C?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?