Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW)

Gepubliceerd op:
6 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
23 april 2024

Produceerde u in 2021 en 2022 ten minste 400 megawattuur (MWh) hernieuwbare warmte met een productie-installatie waarvan het maximaal vermogen minimaal 1 megawatt bedroeg? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW). 

Deze regeling sloot op 27 november om 17:00 uur, u kunt niet meer aanvragen.

Begrippenlijst 

Uitleg van begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u in de Begrippenlijst HEHW.

Budget 

Voor deze regeling is een budget € 59.400.000 beschikbaar. Wordt dit bedrag overschreden? Dan verdelen we de beschikbare subsidie evenredig. Dit kan betekenen dat we voor alle aanvragen het gevraagde subsidiebedrag met eenzelfde percentage verlagen. 

Voor wie? 

De HEHW is bedoeld voor verschillende hernieuwbare warmteprojecten, namelijk geothermie, zonthermie en ketels vaste biomassa.  

U komt in aanmerking als u in 2021 en 2022 ten minste 400 MWh hernieuwbare warmte produceerde. Dit deed u met een of meerdere productie-installaties met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 1 MWh. Als uw installatie ook elektriciteit kan opwekken, is het nominaal elektrisch vermogen niet meer dan 5 MWh.  

Voorwaarden

 • U produceerde in 2021 en 2022 ten minste 400 MWh hernieuwbare warmte met een of meerdere productie-installaties die u in stand houdt.
 • Produceerde u tussen 1 januari en 31 december 2021 voor het eerst hernieuwbare warmte met uw productie-installatie? Dan rekenen we uw productie pro-rato op maandbasis terug naar een heel jaar om te beoordelen of u tenminste 400 MWh hernieuwbare warmte heeft .
 • Levert u hernieuwbare warmte aan derden (niet aan de eigen onderneming of groep)? Dan leverde u ten minste 50% van deze warmte volgens een vast leveringscontract met vaste tarieven. Dit leveringscontract ging in op of voor 24 februari 2022 en duurde minimaal tot 31 december 2022. 
 • Het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie bedraagt ten minste 1 MWh (per installatie); 
 • Het nominaal elektrisch vermogen van de productie-installatie bedraagt maximaal 5 MWh (per installatie); 
 • U vraagt niet meer steun aan dan vanuit het tijdelijk crisiskader is toegestaan. Deze grens is € 2.000.000. Bent u actief in de productie van landbouwproducten? Dan geldt een maximum van € 250.000. 
 • Uw onderneming of groep is niet failliet en er is geen surseance (uitstel) van betaling aangevraagd. 

Verbonden ondernemingen 

 • Is uw onderneming onderdeel van een groep verbonden ondernemingen? Eén van de ondernemingen van de groep vraagt de HEHW aan. De aanvrager ontvangt de subsidie voor de gehele groep. 
 • U vermeldt in de aanvraag alle in de groep verbonden ondernemingen. 
 • We gebruiken de datum waarop u subsidie aanvraagt om te bepalen of er sprake is van een groep en voor het vaststellen van de ondernemingen die in de groep verbonden zijn. 

Hoe berekenen wij uw subsidie? 

De hoogte van uw subsidie hangt af van het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie, en in welke categorie deze valt.

Categorie

Subsidiebedrag in € per 1 MWh

nominaal thermisch vermogen

Geothermie € 71.000
Ketel vaste biomassa kleiner dan 5 MWh € 41.000
Ketel vaste biomassa gelijk aan/groter dan 5 MWh € 71.000
Zonthermie € 19.000

Om te bepalen hoeveel subsidie u ontvangt, gebruiken we het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie. We gebruiken het vermogen van de installatie op 24 februari 2022. We ronden af op twee cijfers achter de komma. 

Het maximum subsidiebedrag is € 2.000.000. Bent u actief in de productie van landbouwproducten? Dan geldt een maximum van € 250.000.  

Maximale steun binnen MSK  

De HEHW valt onder het Europese milieu- en energiesteunkader (MSK). Dit betekent dat de publieke financiële steun die u krijgt voor milieubeschermings- of energieprojecten een maximum kent. Om te bepalen of u niet meer financiële steun ontvangt dan is toegestaan, gebruiken we de MSK-toets

Ontving u al steun die viel onder het MSK? En wilt u de HEHW aanvragen? Bepaal dan eerst of dit voor u voordelig is. Soms ontvangt u weinig tot geen subsidie als u een aanvraag doet, bijvoorbeeld als u al veel subsidie ontving voor de SDE(++).   

Wat stuurde u mee bij uw aanvraag? 

 • Het format 'aanleveren overige gegevens HEHW' (met daarin KVK-nummer, SBI-code, eventueel ontvangen TEK-subsidie en eventueel de groepssamenstelling). Dit format vindt u hieronder. 
   
 • Gegevens van de onderneming, zoals: 
  • Post- en bezoekadres. 
  • Het bankrekeningnummer. 
  • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon. 
    
 • Gegevens van de productie-installatie, namelijk: 
  • Het nominaal thermisch vermogen (en eventueel het nominaal elektrisch vermogen) van de productie-installatie(s) waarvoor u de aanvraag indient. 
  • Levert u hernieuwbare warmte aan derden (niet aan de eigen onderneming of groep)? Dan verklaart u dat ten minste 50% van deze warmte volgens een vast leveringscontract met vaste tarieven is geleverd. Dit leveringscontract ging in op of voor 24 februari 2022 en liep tot minimaal 31 december 2022. 
    
 • Aanvullende gegevens over de productie-installatie:
  • Kreeg u subsidie uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? De beschikkingen tot subsidieverlening (per product-installatie) stuurt u met uw aanvraag mee. In het aanvraagformulier kunt u ons toestemming geven uw SDE-dossier te gebruiken voor uw HEHW-aanvraag. U hoeft dan minder stukken aan te leveren. Als u toestemming geeft, halen we de onderstaande gegevens automatisch voor u op uit onze administratie:  
   • Een bewijsstuk dat uw onderneming of groep de productie-installatie in stand houdt.  
   • Het KVK-nummer van het lid van de groep dat de installatie in stand houdt. 
   • De locatiegegevens (postcode en huisnummer) en de EAN-code van de productie-installatie. 
   • Garanties van Oorsprong over de productie van hernieuwbare warmte in 2021 en 2022.   

Let op: gaf u ons geen toestemming? Dan voegde u deze gegevens handmatig toe aan uw aanvraag.  

Aanvragen 

Aanvragen is niet meer mogelijk. De HEHW was open voor aanvragen van 20 november 09:00 uur tot en met 27 november 17:00 uur. Wel kunt u uw aanvragen beheren, dit doet u via onderstaande knop.

Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig.

Na uw aanvraag 

Wat gebeurt er na uw aanvraag? Wanneer ontvangt u van ons bericht? Dit en meer leest u op de pagina Na uw aanvraag HEHW. Daar ziet u ook wat uw verplichtingen zijn als u HEHW-subsidie ontvangt.

Publicatieplicht 

Deze subsidie is staatssteun en valt onder het Tijdelijke Crisiskader. Een verplichting hierbij is dat de subsidiegegevens worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie (EC). Het gaat onder meer om uw gegevens, zoals de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb’er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De gegevens blijven 10 jaar bewaard. 

Publicaties

Vragen?

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.  

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?