Gesloten voor aanvragen

ERA-NET: Energiecall Solar

Laatst gecontroleerd op:
16 december 2022
Gepubliceerd op:
20 juli 2018

Dien een vernieuwend projectvoorstel in om de Europese zonne-energiesector te versterken. De tender Solar ERA-NET - Cofund II 2018 was open van 10 december 2018 t/m 18 februari 2019. Uw prepoposal moest zijn goedgekeurd om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

SOLAR ERA-NET is het Europese netwerk van financieringsinstanties en actief in zonne-energie. Het netwerk bestaat uit 15 organisaties die gezamenlijk de tender ERA-NET Energiecall Solar II openden. Deze organisaties dagen u uit om uw innovatieve projectvoorstel in te dienen die de Europese zonne-energiesector verder kan versterken.

De 'preproposal' moest voor 2 oktober 2018 ingediend zijn bij Solar ERA-NET. Alleen projecten die in deze voorfase zijn goedgekeurd, komen voor deze tender voor Nederlandse deelnemers in aanmerking. Nederland doet mee aan vier onderwerpen voor zon-PV binnen deze tender:

  • Geavanceerde industriële PV-technologieën
  • Opkomende PV-technologieën
  • Gebouw- en infrastructuur-geïntegreerde PV
  • Bediening en analyse van PV-installaties

Budget

Nederlandse budget is € 1 miljoen plus EU-opslag. De subsidie is maximaal € 500.000 per project.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Verder zijn de voorwaarden van de Programmalijn SolarERANet Tender 2018 van toepassing, zie Downloads. De Programmalijn bestaat uit:

  • Programmalijn 1: Zonnestroomsysteemcomponenten
  • Programmalijn 3: Fysieke integratie

De voorwaarden zijn dezelfde als die in de Urban Energy-programmalijnen.

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikkingProjecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Vragen over Solar ERA-NET?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?