Gesloten voor aanvragen

ERA-NET: Energiecall Solar

Gepubliceerd op:
20 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
21 december 2021

Dien een vernieuwend projectvoorstel in om de Europese zonne-energiesector te versterken. De tender Solar ERA-NET - Cofund II 2018 was open van 10 december 2018 t/m 18 februari 2019. Uw prepoposal moest zijn goedgekeurd om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

SOLAR ERA-NET is het Europese netwerk van financieringsinstanties en actief in zonne-energie. Het netwerk bestaat uit 15 organisaties die gezamenlijk de tender ERA-NET Energiecall Solar II openden. Deze organisaties dagen u uit om uw innovatieve projectvoorstel in te dienen die de Europese zonne-energiesector verder kan versterken.

De 'preproposal' moest voor 2 oktober 2018 ingediend zijn bij Solar ERA-NET. Alleen projecten die in deze voorfase zijn goedgekeurd, komen voor deze tender voor Nederlandse deelnemers in aanmerking. Nederland doet mee aan vier onderwerpen voor zon-PV binnen deze tender:

  • Geavanceerde industriële PV-technologieën
  • Opkomende PV-technologieën
  • Gebouw- en infrastructuur-geïntegreerde PV
  • Bediening en analyse van PV-installaties

Budget

Nederlandse budget is € 1 miljoen plus EU-opslag. De subsidie is maximaal € 500.000 per project.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Verder zijn de voorwaarden van de Programmalijn SolarERANet Tender 2018 van toepassing, zie Downloads. De Programmalijn bestaat uit:

  • Programmalijn 1: Zonnestroomsysteemcomponenten
  • Programmalijn 3: Fysieke integratie

De voorwaarden zijn dezelfde als die in de Urban Energy-programmalijnen.

Na uw aanvraag

U kon de subsidie TSE ERA-NET Energiecall SOLAR van 10 december 2018 tot en met 18 februari 2019 aanvragen. Voert u een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier vaststelling aanvragen.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling staat in onze Subsidiespelregels.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Vragen over Solar ERA-NET?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
Bent u tevreden over deze pagina?