Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2016-2018

Gepubliceerd op:
3 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2020

Heeft u in 2016, 2017 of 2018 de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur aangevraagd en een positieve beslissing ontvangen? Dan gelden voor u de volgende voorwaarden.

Doelgroep

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u een aquacultuuronderneming heeft of als u deelneemt aan een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen. Lees meer over deze doelgroep op de pagina Innovatieprojecten aquacultuur 2016, 2017 en 2018.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Daarnaast worden de projectresultaten gevalideerd door een wetenschappelijke organisatie. Hiermee waarborgt u dat het project en de resultaten hiervan voldoende wetenschappelijk worden onderbouwd. Wilt u weten wat de definitie is van een wetenschappelijke of technische organisatie? Dit leest u op de pagina Betrokken partijen.

Termijnen

Bij uw project houdt u rekening met de volgende termijnen:

  • U start binnen 12 maanden na de toewijzing van de subsidie met de uitvoering van het project.
  • Uw project moet afgerond zijn binnen 36 maanden na de toewijzing van de subsidie.
  • Is uw project gericht op een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Dan houdt u deze investering minstens 5 jaar in stand (dit geldt alleen als u de subsidie in 2016 heeft aangevraagd).

Tijdens de uitvoering

Nadat de subsidie is toegewezen, houdt u zich aan de volgende regels:

Overige voorwaarden

  • U voldoet aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en blijft daar minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling aan voldoen.
  • U werkt mee aan monitoring en evaluaties.
  • U bent niet strafrechtelijk veroordeeld voor een inbreuk op het milieurecht. U leest hier meer over op de pagina Uitsluiting EFMZV-subsidie.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Innovatieprojecten aquacultuur 2016-2018.

Vragen over Innovatieprojecten aquacultuur?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?