Gesloten voor aanvragen

Verlening en verdeling subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2019

Gepubliceerd op:
9 september 2019
Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2020

Met de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur kunnen aquacultuurondernemingen en samenwerkingsverbanden hiervan financiële steun krijgen. Voor deze subsidie is in 2019 € 3 miljoen beschikbaar.

De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd. Het budget wordt verdeeld op basis van vooraf opgestelde rangschikkingscriteria.

Budget en subsidiabele kosten

Maximale subsidie

Om subsidie te krijgen moeten de kosten die onder deze subsidie vallen minimaal € 150.000 zijn. Het maximale subsidiebedrag is € 500.000 per project.

Het ligt aan de grootte en het type van uw organisatie wat het maximale subsidiepercentage is. Bent u een mkb-onderneming? Dan krijgt u als deelnemer maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

  • loonkosten
  • bijdrage in natura
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten van de aankoop van grond en/of de btw-kosten. Sommige kosten zijn niet subsidiabel. In de subsidiespelregels EFMZV leest u bij niet-subsidiabele kosten om welke kosten het gaat. Voor Innovatieprojecten aquacultuur geldt als aanvulling hierop, dat de kosten voor vervanging of modernisering van hoofd- en hulpmotoren niet-subsidiabele kosten zijn.

Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Rangschikkingscriteria voor verdeling budget

Het budget voor de subsidie wordt verdeeld op basis van de rangschikkingscriteria. De wegingsfactor (het percentage) achter een criterium geeft aan hoe zwaar deze meeweegt in de beoordeling.

Criteria projecten

Een aanvraag wordt hoger gerangschikt als het project:

  • leidt tot verbetering van het economische rendement van de activiteiten van de subsidieaanvrager (20%);
  • een grotere invloed heeft op de ontwikkeling van duurzame aquacultuur (economische, ecologische en sociale duurzaamheid) (35%);
  • meer economische toekomstmogelijkheden biedt voor toepassing op praktijkschaal (17,5%);
  • meer technische toekomstmogelijkheden biedt voor toepassing op praktijkschaal (17,5%);
  • een groter uitstralingseffect heeft voor toepassing door andere ondernemingen (10%).

Een project scoort hoger als het de aandacht trekt en interesse opwekt bij andere ondernemingen.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Innovatieprojecten aquacultuur.

Vragen over Innovatieprojecten aquacultuur?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?