Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)

Gepubliceerd op:
13 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 augustus 2022

De Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) is een publiek-privaat partnerschap dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het terrein van elektronische componenten en systemen (ECS) ondersteunt.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
dinsdag 3 mei 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
woensdag 21 september 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Nederlandse totaalbudget: € 30 miljoen
Totaal budget:
€ 254.500.000

Deze regeling is tijdelijk gesloten, u kunt op dit moment niet aanvragen. U kon uw Full Project Proposal (FPP) tot uiterlijk 21 september 2022 om 17:00 uur indienen.

ECS zijn sleuteltechnologieën die essentieel zijn voor Europa's concurrentieleiderschap in de huidige digitale economie. KDT JU is de opvolger van het ECSEL-programma en ondersteunt de lopende ECSEL-projecten.

In de KDT JU bepalen de EU, de deelnemende landen en de private leden - die bestaan uit bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties - de strategie van het programma. Deze is vastgelegd binnen de Electronic Components and Systems Strategic Research and Innovation Agenda 2022 (SRIA). De private leden zijn verenigd in de volgende drie brancheorganisaties:

Voor wie?

Deelname is mogelijk voor bedrijven, al dan niet in combinatie met universiteiten en onderzoeksorganisaties. Projecten worden ingediend door Europese samenwerkingsverbanden met deelnemers uit minimaal 3 deelnemende landen (Engelstalig, onderaan de pagina vindt u de deelnemende landen).

Uw samenwerkingsverband moet zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie van embedded software, nano-elektronica en smart systems die de deelnemende landen en de EU strategisch belangrijk vinden. Meer informatie hierover vindt u in het Werkplan  (pdf, Engelstalig).

Calls en focus topics

Er zijn 2 calls geopend met in totaal 5 aandachtsgebieden; de zogenoemde buttom-up Innovation Action (IA) call met 3 aandachtsgebieden en de buttom-up Research and Innovation Action (RIA) call met 2 aandachtsgebieden:

 • Call 2022-1 T1 Topic 1: General according to SRIA 2022 (IA)
 • Call 2022-1 T2 Topic 2: Focus topic on Industrial supply chain for silicon photonics (IA)
 • Call 2022-1 T3 Topic 3: Focus topic on Design of Customisable and Domain Specific Open-source RISC-V Processors (IA)
 • Call 2022-2 T1 Topic 1: General according to SRIA 2022 (RIA)
 • Call 2022-2 T2 Topic 2: Focus topic on Ecodesigned smart electronic systems supporting the Green Deal objectives (RIA)

De onderwerpen staan beschreven in het Werkplan (pdf, Engelstalig).

Voor de Nederlandse deelnemers geldt dat hun activiteiten moeten bijdragen aan de nationale prioriteiten uit de Roadmaps van de Topsector HTSM (pdf’s, Engelstalig).

Budget

Zowel de EU als de nationale overheden van deelnemende landen subsidiëren de KDT-projecten.

Voor de calls die in 2022 plaatsvinden heeft de EU in totaal € 254,5 miljoen beschikbaar.

Het Nederlandse budget voor deze calls is verhoogd van € 20 miljoen naar € 30 miljoen, waarvan € 5 miljoen specifiek voor ondersteuning van AI activiteiten in KDT-projecten.

De CSA call wordt alleen door de EU gesubsidieerd, niet door de nationale overheden van deelnemende landen.

Subsidiepercentages

Voor alle IA en RIA calls hanteert de Nederlandse overheid de volgende subsidiepercentages:

 • grote bedrijven: 20%;
 • mkb’ers: 30%;
 • universiteiten en onderzoeksorganisaties: 25%.

Als de subsidiepercentages en/of –voorwaarden van de EU wijzigen, kunnen de nationale subsidiepercentages en/of -voorwaarden worden aangepast.

Voorwaarden

De voorwaarden voor Nederlandse partijen om deel te nemen aan KDT-projecten vindt u hieronder en het in Werkplan (pdf, Engelstalig).

Als uw project is geselecteerd door de KDT JU ondersteunt de Nederlandse overheid het aandeel van de Nederlandse partijen in een project als:

 • het project industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling uitvoert of een combinatie hiervan;
 • het Nederlandse deel van het project wordt uitgevoerd door 1 of meer in Nederland gevestigde partijen, waarvan minimaal 1 ondernemer;
 • wanneer 1 partij uit Nederland in het project deelneemt, moet dit een mkb-bedrijf zijn;
 • de ondernemers uit het Nederlandse samenwerkingsverband de grootste bijdrage leveren aan het Nederlandse aandeel in het project. Dit betekent dat het grootste deel van de publieke subsidie (EU + Nederlandse overheid) aan de ondernemers in het Nederlandse samenwerkingsverband toe komt;
 • de doelstellingen van het Nederlandse deel van het project passen in het Innovatiecontract High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en de onderliggende Roadmaps; en
 • het project voldoet aan de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

Afwijzingsgronden, subsidiabele kosten en subsidiemaxima

Redenen voor afwijzing voor nationale ondersteuning en informatie over de (maximale) subsidiabele kosten vindt u op de pagina Afwijzingsgronden, subsidiabele kosten en subsidiemaxima.

Na uw aanvraag

De KDT JU evalueert de ingediende projecten, waarna de KDT Public Authorities Board een beslissing neemt over de te selecteren projecten. De Nederlandse deelnemers uit de geselecteerde projecten ontvangen daarna, afhankelijk van het beschikbare budget, een subsidiebeschikking van ons.

Wijziging doorgeven

Heeft u een wijziging in het project, de uitvoering en/of organisatie? Of een wijziging in de penvoerder? Dat kan via ons aanvraagportaal.

Vaststelling aanvragen

Wilt u uw vaststelling aanvragen? Dat kan ook via ons aanvraagportaal.

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

   In opdracht van:
   • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Bent u tevreden over deze pagina?