Gesloten voor aanvragen

Garantie Klein Krediet Corona (KKC)

Gepubliceerd op:
20 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2022

Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Garantie Klein Krediet Corona (KKC).

De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019.

Wat houdt het overbruggingskrediet in?

Vanaf 29 mei 2020 kunnen ondernemers bij hun financier onder de KKC-regeling een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De overheid staat garant voor 95% van de hoofdsom. Financiers dragen de overige 5% van het risico.

Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoedingspremie van 2%. Het krediet dient ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van de coronacrisis.

Met terugwerkende kracht is het vanaf 10 oktober 2020 mogelijk om als ondernemer meerdere keren gebruik te maken van de KKC-regeling. Dit is alleen mogelijk zolang de maximale limiet van € 50.000 nog niet is bereikt.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers die gebruik willen maken van een lening onder de KKC-regeling melden zich bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank.

Financiers die deelnemen aan de BMKB kunnen zich aanmelden voor de KKC. Ook financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C kunnen de regeling aanbieden, nadat zij zich aangemeld hebben. Geaccrediteerde financiers kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag voor een KKC-krediet indienen bij RVO.

Inmiddels hebben de volgende financiers zich voor de KKC aangemeld:

Caribisch gebied

De KKC-regeling staat ook open voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. De aanvraag moet komen van de financier. Momenteel is Maduro & Curiels Bank (MCB) de enige deelnemende financier voor Caribisch Nederland.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming onder meer:

  • voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK;
  • voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest;
  • ingeval van een rechtspersoon een privéborg afsluiten voor 10% van de hoofdsom.

Leningen worden alleen verstrekt aan bedrijven die voor de coronacrisis in de kern financieel gezond waren met voldoende terugbetaalcapaciteit. Omdat financiers 5% van het risico dragen, vindt een zorgvuldige risicobeoordeling plaats. De financier gaat uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.

Meer weten?

RVO voert de KKC uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

Bent u tevreden over deze pagina?