Gesloten voor aanvragen

Koopsubsidie

Laatst gecontroleerd op:
8 maart 2023
Gepubliceerd op:
12 april 2017

De Eigenwoningbijdrage, de officiële naam van de Koopsubsidie, was bedoeld om het eigenwoningbezit te stimuleren.

Vraag op tijd uw eindtoets aan

De Koopsubsidie duurt in totaal 15 jaar. Deze 15 jaar zijn nu (bijna) voorbij.

Maakte u al eerder gebruik van deze regeling? En wilt u in aanmerking komen voor de laatste koopsubsidiebijdrage? Dan moet u vóór het voorbijgaan van deze 15 jaar de eindtoets aanvragen. Deze laatste koopsubsidiebijdrage noemen we ‘Laatste bijdrage in één keer’. U leest hierover meer onder Laatste bijdrage in één keer

Bij de eindtoets beoordelen wij of u recht heeft op de laatste eenmalige bijdrage. Het is mogelijk dat u geen bijdrage krijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw (gezamenlijke) inkomen en/of vermogen te hoog is. 

Vraagt u de eindtoets niet op tijd aan? Dan vervalt uw recht op de laatste koopsubsidiebijdrage.

Laatste bijdrage in één keer

Komt uit de eindtoets naar voren dat u recht heeft op de laatste bijdrage in één keer? Dan bestaat deze bijdrage uit één bedrag dat in één keer wordt uitbetaald aan uw hypotheekverstrekker. Op deze manier wordt dit bedrag direct afgelost op uw hypotheek. Dit verloopt anders dan u gewend bent. U ontvangt dus geen maandelijkse uitbetaling op uw eigen bankrekening.

Via de post ontvangt u van ons een brief waarin we meer vertellen over deze laatste bijdrage één keer. Hierin leest u ook meer over de vervolgstappen.

Eindtoets aanvragen

U krijgt van ons een brief waarin wij u vragen een aanvraag te doen voor de eindtoets. U bent er zelf verantwoordelijk voor om deze aanvraag op tijd in te dienen. Dit geldt ook wanneer u onze brief niet, of te laat ontvangt. 

Om uw aanvraag in te dienen, heeft u nodig: 

 • uw dossierreferentie (BEW-nummer)
 • uw persoonlijke IBAN
 • IBAN van uw hypotheekverstrekker
 • het laatste jaaroverzicht van uw hypotheekverstrekker (u moet een goed leesbare foto of scan van het volledige jaaroverzicht als bijlage bij uw aanvraag voegen)
 • indien van toepassing:
  • bewijs wijziging erfpacht
  • bewijs betaalde alimentatie aan een ex-partner

We raden u aan om de aanvraag online in te dienen. Hiervoor heeft u de DigiD app of DigiD met sms-controle nodig. Lukt digitaal aanvragen niet? Stuur dan uw aanvraag per e-mail naar koopsubsidie@rvo.nl. Het is belangrijk dat u in de onderwerpregel van de e-mail uw dossierreferentie (BEW-nummer) opneemt.

Vraagt u de eindtoets liever per post aan? Dan stuurt u deze naar:

RVO
Team Woonregelingen/Koopsubsidie
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Via de knop hieronder, downloadt u het aanvraagformulier. Ook is het mogelijk om het formulier per e-mail op te vragen via koopsubsidie@rvo.nl. Zet dan in als onderwerpregel van de e-mail uw dossierreferentie.

Na uw aanvraag ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail. Heeft u de aanvraag per post ingediend? Dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per post.

Uitleg toetsrente

Om in aanmerking te komen voor de Koopsubsidie, sloot u verplicht een hypotheek af met een rentevaste periode van 10 jaar. Tijdens de eerdere termijnen van de Koopsubsidie, rekenden wij met die rente.

De rentevaste periode van 10 jaar is nu voorbij. Daarom rekenen we bij de eindtoets met een andere rente, namelijk de ‘toetsrente’. Deze toetsrente bepalen we ieder jaar opnieuw met de gemiddelde hypotheekrente van de 10 grootste hypotheekverstrekkers. Om de hoogte van uw laatste bijdrage te berekenen, rekenen we met de toetsrente die op dat moment geldt. Het gebruik van de toetsrente op deze manier ligt vast in de Wet.

Bijdrage lager dan verwacht? 

Dit kan onder andere komen door een lagere toetsrente. De toetsrente die bijvoorbeeld geldt in 2022 is lager dan de rente in 2007. Dit komt doordat de hypotheekrente in 2022 lager is dan de hypotheekrente in 2007. Uw koopsubsidiebijdrage is dan ook lager. Het kan daarom zo zijn dat uw laatste bijdrage in één keer lager is dan u zou verwachten op basis van de eerdere bijdragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.  

Hoe bepalen we de hoogte?

De hoogte van uw Koopsubsidie is afhankelijk van uw:

 • toetsinkomen
 • vermogen
 • hypotheekbedrag
 • toetsrente
 • leeftijd

Het toetsinkomen is uw verzamelinkomen, plus dat van uw eventuele medebewoner. Uw verzamelinkomen en vermogen vragen wij op bij de Belastingdienst. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager de koopsubsidiebijdrage. Het is daardoor mogelijk dat u geen bijdrage meer krijgt. De volledige formule waarmee wij uw Koopsubsidie berekenen, vindt u in artikel 40 van de Wet bevordering eigenwoningbezit. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Een wijziging doorgeven?

Verandert er iets in uw situatie? Zoals een nieuw bankrekeningnummer, een verhuizing of een wijziging in uw gezinssamenstelling. Geef dit dan door met de knop ’Wijziging doorgeven’. Na het invullen van het formulier, mailt u dit naar koopsubsidie@rvo.nl. Na ontvangst sturen wij u een ontvangstbevestiging.

U kunt het formulier ook per post sturen naar:

RVO
Team Woonregelingen/Koopsubsidie
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Vragen over de Koopsubsidie?

Stuur een mail naar koopsubsidie@rvo.nl, of neem contact met ons op via de andere contactmogelijkheden.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?