Gesloten voor aanvragen

Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP)

Gepubliceerd op:
1 februari 2019
Laatst gecontroleerd op:
19 mei 2020

Bent u een kennisinstelling of werkt u in de bouwsector en wilt u samen met minimaal 4 ondernemingen binnen een consortium werken aan aardgasvrije woningen? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's - MMIP.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

De programma's richten zich op het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het overkoepelende doel is om in 2025 te komen tot een situatie waarbij er voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving goed werkende klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn die op grote schaal geproduceerd kunnen worden. De regeling is onderdeel van het Klimaatakkoord.

Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

Dit MMIP heeft tot doel te komen tot kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen (ook vooroorlogse bouw/monumenten, utiliteitsbouw). Door onder andere industrialisatie en robotisering zal de kostprijs van renovatie aanzienlijk moeten dalen (20-40% voor 2030 ten opzichte van de huidige kosten).

Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen)

Dit MMIP moet leiden tot een snelle beschikbaarheid van stille, compacte, efficiënte en vooral goedkope warmtepompsystemen in combinatie met compacte warmte-opslag voor individuele huishoudens (kostenreductie 30-50% in 2025 ten opzichte van de huidige kosten). Aandachtspunten zijn:

  • de compactheid van systemen bestemd voor individuele woningen;
  • het voorkomen van extra kosten voor de energie-infrastructuur, door het opvangen van pieken op daarvoor relevante tijdschalen (zoals overbruggen van windloze winterweken);
  • geluidsvermindering.

Ook richt deze MMIP zich op de productie, grootschalige opslag en distributie van duurzame warmte met aandacht voor aquathermie, bodemenergie en ondiepe geothermie (<1.500 meter). Hierbij gaat het onder meer om de voorspelling van de opbrengsten, milieu, het inbouwen van flexibiliteit, inpassing in het systeem, veiligheid en kostprijsreductie. Innovaties op het gebied van afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen zijn zeer belangrijk voor het totale duurzame warmte- en koudesysteem in de gebouwde omgeving. Deze oproep biedt hiervoor geen financiële ondersteuning.

Budget

Programma Periode Budget
Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving 15 apr t/m 10 sept 2019 € 18,5 miljoen
Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving 15 apr t/m 10 sept 2019 € 21,5 miljoen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit deze MMIP's moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw voorstel moet bijdragen aan de doelstelling van 1 of beide MMIP's.
  • U dient een breed samengesteld consortium te vormen. Hiervan maken minimaal 4 ondernemingen deel uit.
  • De werkzaamheden starten niet vóór indiening van het uitgewerkte voorstel.
  • U voert het project met het consortium binnen 5 jaar uit.
  • U moet minimaal € 2 miljoen subsidie aanvragen.

Partners vinden

Heeft u een goed idee maar nog geen consortium? Of kan uw consortium in wording nog geschikte partners gebruiken? Of wilt u weten bij welk bestaand consortium u eventueel aansluiting kunt vinden? Vanaf 4 februari kon u voor vragen hierover contact opnemen met TKI Urban Energy.

Na uw aanvraag

U kon de subsidie aanvragen van begin juli tot en met 10 september 2019 17:00 uur. Voert uw consortium een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw consortium subsidie gekregen? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een meerjarig project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Downloads

Vragen over MMIP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?