Open voor aanvragen

Jaarcijfers MIA\Vamil 2020

Gepubliceerd op:
13 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2022

Ook in 2020 blijven ondernemers investeren in milieuvriendelijke technieken. Dat zien we terug in dit jaarverslag, dat een beeld geeft van de milieuvriendelijke technieken waarin is geïnvesteerd, hoeveel er is geïnvesteerd en wat dit betekent voor de realisatie van verschillende beleidsdoelen. Alle jaarcijfers die horen bij een cirkeldiagram van een betreffend thema vindt u ook in de Uitgeschreven teksten terug.

In 2020 is het investeringsklimaat door de coronacrisis aanzienlijk veranderd. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed gehad op de milieu-investeringen die onder de MIA en Vamil gemeld zijn.

Milieu-investeringen blijven voor de toekomst belangrijk. De MIA en Vamil bieden belastingvoordeel op investeringen in vernieuwende milieutechnieken. Het ministerie van Infrastructuur en  Waterstaat wil met deze fiscale regelingen impulsen blijven geven aan milieu-investeringen en duurzame economische groei. Dit is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen van 2030.

De interpretatie en de berekeningswijze van de jaarcijfers leest u in de Toelichting op de jaarcijfers 2020.

Jaarcijfers 2020 in vogelvlucht

Budgetrealisatie

Aanvragen en investeringsbedragen

Budgetverdeling over thema's

Budgetverdeling binnen thema Circulaire economie

Budgetverdeling binnen thema Grondstoffen- en watergebruik

Budgetverdeling binnen thema Voedselvoorziening en landbouwproductie

Budgetverdeling binnen thema Mobiliteit

Budgetverdeling binnen thema Klimaat en Lucht

Budgetverdeling binnen thema Ruimtegebruik

Budgetverdeling binnen thema Gebouwde omgeving

Vragen over MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?