Open voor aanvragen

Jaarcijfers MIA\Vamil 2020

Gepubliceerd op:
13 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2024

Ook in 2020 bleven ondernemers investeren in milieuvriendelijke technieken. Dat zien we terug in dit jaarverslag. Het geeft een beeld van de milieuvriendelijke technieken waarin zij investeerden, hoeveel zij investeerden en wat dit betekent voor de realisatie van verschillende beleidsdoelen.

In 2020 is het investeringsklimaat erg veranderd door de coronacrisis. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed gehad op de milieu-investeringen die onder de MIA en Vamil gemeld zijn.

Milieu-investeringen blijven voor de toekomst belangrijk. De MIA en Vamil bieden belastingvoordeel op investeringen in vernieuwende milieutechnieken. Het ministerie van Infrastructuur en  Waterstaat wil met deze fiscale regelingen impulsen blijven geven aan milieu-investeringen en duurzame economische groei. Dit is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen van 2030.

Onderstaande afbeeldingen geven de jaarcijfers weer. Daaronder lichten we deze toe. Bij elk thema zijn ook de jaarcijfers per code (Milieulijst) opgenomen. 

Jaarcijfers 2020 in vogelvlucht

Budgetrealisatie

Aanvragen en investeringsbedragen

Aantal aanvragen en investeringsbedragen per jaar (2010 t/m 2020)

Budgetverdeling over thema's

Budgetverdeling binnen thema Circulaire economie

beleidsthema circulaire economie jaarcijfers 2002 miavamil
Investeringsbedragen in de circulaire economie 2014 - 2020 - miavamil jaarcijfers 2020

Budgetverdeling binnen thema Grondstoffen- en watergebruik

Budgetverdeling binnen thema Voedselvoorziening en landbouwproductie

Voedselvoorziening landbouwproductie -miavamil jaarcijfers 2020

Budgetverdeling binnen thema Mobiliteit

Mobiliteit Jaarcijfers 2020 - MIAVamil

Budgetverdeling binnen thema Klimaat en Lucht

klimaat en lucht - miavamil jaarcijfers 2020

Budgetverdeling binnen thema Ruimtegebruik

Ruimtegebruik miavamil jaarcijfers 2020

Budgetverdeling binnen thema Gebouwde omgeving

gebouwde omgeving miavamil jaarcijfers 2020
In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?