Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitslagen en rangschikking MIT-tenders

Laatst gecontroleerd op:
8 december 2020
Gepubliceerd op:
8 januari 2016

Op 10 september 2020 sloot de MIT tender voor R&D samenwerkingsprojecten. Begin december was de afhandeling gereed en worden de brieven verstuurd.

Criteria en beoordeling

Alle aanvragen binnen deze R&D tender die voldeden aan de formele vereisten, zijn beoordeeld en gerangschikt op 4 criteria: vernieuwing, economische waarde, kwaliteit en crosssectoraliteit.

Een voorstel kreeg een hoger aantal punten naarmate:

  1. er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt verwacht;
  2. er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, de genoemde sectoren, of de Nederlandse economie;
  3. de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie;
  4. er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren die niet conventioneel zijn.

Uitslagen

Binnen de landelijke MIT-tender zijn in totaal 135 aanvragen gerangschikt. Voor de eerste 33 was voldoende budget beschikbaar. Daarnaast was er een apart budget van tenminste € 1 miljoen beschikbaar voor projecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten van het MIT-mkb-programma Agri&Food 2020. Hiervan zijn 6 projecten gehonoreerd.

Rangschikking

De uitslagen van de tender 2020, waarbij de lijst is gesorteerd op volgorde van rangschikking.

Vragen over de MIT-regeling?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?