Open voor aanvragen

Topsector Holland High Tech

Gepubliceerd op:
20 maart 2013
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2021

Onder de naam Holland High Tech organiseert de topsector hightechsystemen en materialen de programmering door bedrijven, kennisinstellingen en overheden van gezamenlijk onderzoek, beschikbaarheid van arbeidskrachten in bèta/techniek en toegang tot kennis en markten in het buitenland.

De hightechsector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, veiligheid, duurzame energie en klimaatverandering, met technologieën die in Nederland stevig geworteld zijn.

De hightechsector levert een grote bijdrage aan de economische positie van Nederland in de wereld. Zo is de sector de grootste netto-exporteur en goed voor ruim de helft van alle private uitgaven aan onderzoek in Nederland.

Met het ontwikkelen, produceren en exporteren van innovatieve producten is de hightechsector een essentiële motor en aanjager van de Nederlandse economie.

Holland High Tech wil door krachtenbundeling van bedrijven, kennisinstellingen en overheid een cruciale bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en Nederland innovatief en economisch aan de wereldtop houden. De dutch digital delta stimuleert en initieert innovaties in de ICT voor de verschillende (top)sectoren.

Aansluiten bij TKI Hightech Systemen & Materialen (HTSM)

Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) HTSM speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de HTSM-agrifoodsector. Lees meer over hoe u kunt aansluiten.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb'er samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het mkb over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda's van de topsectoren.

PPS toeslag

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en TKI's kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Lees meer over hoe het werkt of over hoe u zich aansluit.

Vragen over Topsector Holland High Tech?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?