Gesloten voor aanvragen

MKB Idee

Laatst gecontroleerd op:
26 maart 2024
Gepubliceerd op:
19 juli 2018

De regeling 'Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal' (hierna MKB idee) was een subsidie voor projectvoorstellen van het mkb om de leercultuur in hun onderneming(en) te versterken en belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen.

Deze regeling is gesloten. De laatste ronde van MKB Idee was in 2021. Er komt geen nieuwe ronde.

Doel

Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen wordt niet alleen de leercultuur in ondernemingen versterkt. Ook wordt de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhoogd.  

De subsidie die vanuit MKB Idee werd verstrekt was niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken kwamen voor subsidie in aanmerking. 

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie vanuit MKB Idee ontvangen? Dan kunt u  op ons aanvraagportaal uw aanvraag beheren. Op ons aanvraagportaal kunt u:

  • wijzigingen doorgeven
  • vaststelling aanvragen

Lees verder over hoe u uw aanvraag kunt beheren 

Wetten en regels

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?