Gesloten voor aanvragen

MKB Lounge subsidieprogramma

Laatst gecontroleerd op:
27 maart 2024
Gepubliceerd op:
4 juni 2019

Het programma MKB Lounge biedt branche- en ledenorganisaties de mogelijkheid om zich via een gezamenlijke Nederlandse inzending te presenteren op een internationale beurs. De subsidie is gesloten, u kunt geen aanvraag meer indienen.

Budget en aanvraagperiode

Maximaal € 35.000
Totaal budget:
€ 600.000

MKB Lounge ondersteunt gezamenlijke netwerkactiviteiten bij kleinschalige inzendingen op nieuwe vakbeurzen. Het doel is om Nederlandse bedrijven kennis te laten maken met nieuwe markten. Met het programma kunnen branche- of ledenorganisaties een Netherlands Lounge realiseren. Bedrijven kunnen de Netherlands Lounge als uitvalsbasis gebruiken, maar hebben hierbinnen geen eigen stand.

Voor wie?

Branche- of ledenorganisaties met een KVK-nummer en internationaal ondernemen in het statuut, komen in aanmerking voor subsidie.

Budget

Er is voor dit jaar geen budget meer beschikbaar. Als er weer budget is, dan laten wij dat u weten via deze pagina.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de totale kosten van de gezamenlijke activiteit. De maximale bijdrage per aanvraag is € 35.000.

De eigen private inbreng dekt minimaal 20% van de kosten. Denk hierbij aan de inhoudelijke programmering, coördinatiekosten en matchmaking.

Deelnemende bedrijven komen niet in aanmerking voor de SIB Collectieve activiteit.

Voor welke kosten kunt u de subsidie gebruiken?

We verstrekken alleen subsidie voor netwerkactiviteiten. Dit zijn activiteiten waarbij geen individuele producten worden verkocht en die voor iedereen toegankelijk zijn.

Voor welke kosten kunt u de subsidie gebruiken?

 • De kosten van grondhuur en standbouw van een gemeenschappelijke ruimte in een paviljoen.
 • Netherlands Branding.
 • Gezamenlijke netwerkactiviteiten (geen individuele matchmaking).
 • Gezamenlijke publiciteit (geen profielenboekje).

U kunt de subsidie niet gebruiken voor economische activiteiten. Hiermee bedoelen we de commerciële promotie van goederen en diensten van individuele bedrijven.

Voorwaarden

Wilt u als brancheorganisatie in aanmerking komen voor de subsidie MKB Lounge? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een internationaliseringsstrategie voor uw leden.
 • U staat open voor dienstverlening aan niet-leden onder dezelfde voorwaarden als aan eigen leden.
 • U voert als brancheorganisatie de activiteit zelf uit.
 • U biedt gezamenlijke netwerkactiviteiten aan.
 • Aan de activiteit doen ten minste 10 organisaties mee. Wanneer dit aantal niet haalbaar blijkt, moet u dit op tijd melden.
 • Er is sprake van een open inschrijving. Daarnaast laat u de activiteit publiceren op internationaalondernemen.nl.
 • U past de huisstijl van Netherlands Branding toe. U neemt hiervoor contact op met NL Branding via info@nlbranding.nl.
 • De gevraagde subsidie voor organisatiekosten (uren van de uitvoerder voor projectmanagement, inclusief uren voor marketing en communicatie) is niet meer dan 10% van de totale projectkosten.
 • U moet een overmachtsclausule aanleveren, waarin staat wat de (financiële) gevolgen zijn voor de uitvoerder en deelnemende bedrijven, wanneer de beurs door overmacht niet doorgaat of u door inreisbeperkingen niet kunt meedoen aan de beurs.

Let op: De branche- of ledenorganisatie die de kosten maakt, ontvangt de subsidie. U ontvangt alleen subsidie voor activiteiten die starten na uw aanvraag. U hoeft de toekenning niet af te wachten, maar u loopt wel het risico dat wij de aanvraag voor de activiteit niet goedkeuren.

Na uw aanvraag

Wat er na uw aanvraag gebeurt, hang af van het subsidiebedrag dat is verleend.

Krijgt u minder dan € 25.000? Dan stellen wij de subsidie zelf vast binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten moeten zijn verricht.

Krijgt u meer dan € 25.000? Dan moet u 13 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen. Hiervoor gebruikt u het modelaanvraagformulier van RVO, dat u opvraagt via strategischebeurzen@rvo.nl.

Als u een aanvraagformulier invult, moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • Een overzicht van de totaal gemaakte kosten (ten opzichte van de begroting). U hoeft geen facturen of betalingsbewijzen toe te voegen. RVO kan die steekproefsgewijs wel opvragen.
 • Een evaluatieverslag van de activiteit. Dit verslag is gebaseerd op het door RVO vastgestelde model.

In het evaluatieverslag staat onder andere:

 • of de subsidieontvanger vindt dat meedoen aan de strategische beurs de positie van de sector op de betreffende doelmarkt(en) heeft verbeterd (met onderbouwing); 
 • of de samenwerkingspartners (bijvoorbeeld het ministerie, postennetwerk, etc.) vinden dat de beursdeelname en de gesubsidieerde netwerkactiviteiten hebben bijgedragen aan de vooraf vastgestelde doelen;  
 • een overzicht van het aantal deelnemende bedrijven met naam, adres en aantal personeelsleden;
 • of deze bedrijven vinden dat de beursdeelname en de gesubsidieerde netwerkactiviteiten hebben bijgedragen aan betere kennis van, en contacten in het doelland. En of deze hebben geleid tot bepaalde resultaten (bijv. nieuwe contracten). Dit gebeurt volgens een door RVO vastgestelde vragenlijst. 

Overheidsondersteuning

Met het subsidieprogramma MKB Lounge helpt de overheid de sector of branche om zich als geheel te promoten in het buitenland. Dit vergroot de kansen en zichtbaarheid van individuele Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de MKB Lounge? Onze adviseurs helpen u graag verder.

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?