Open voor aanvragen

Subsidie SIB Collectieve activiteit - samen naar handelsmissies en beurzen

Laatst gecontroleerd op:
11 oktober 2023
Gepubliceerd op:
1 april 2022

Met de subsidie SIB Collectieve activiteit doet u samen met andere bedrijven mee aan een handelsmissie of beurs in een specifiek land. Hiermee kunt u uw product of dienst promoten bij mogelijke klanten in uw doelland.

SIB Collectieve activiteit is onderdeel van de regeling Support International Business (SIB). Met deze regeling kunt u verschillende activiteiten bij het internationaal zakendoen (deels) financieren.

Voor wie?

Mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk met een eigen product of dienst kunnen gebruikmaken van deze subsidie. U heeft de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan. U weet al welke buitenlandse afzetmarkt het beste bij uw product of dienst past en ziet daar kansen.

SIB-subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven uit alle sectoren, die ingeschreven staan bij de KVK. Bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), en maatschap, komen niet voor SIB in aanmerking. U komt ook niet voor SIB-subsidie in aanmerking wanneer uw onderneming activiteiten uitvoert die op de FMO-uitsluitingslijst staan.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 50% van de kosten, tot een maximum van:

 • € 1.500 als u meedoet met een handelsmissie;
 • € 2.500 als u meedoet met een collectieve beursinzending.

Voorwaarden

 • Een Nederlandse private partij organiseert de missie of beursinzending.
 • De beursinzending of missie moet openbaar gepubliceerd zijn.
 • Er doen meer dan 5 bedrijven mee.
 • Het is een meerdaags evenement.
 • Het evenement vindt plaats binnen 12 maanden na indiening van de aanvraag.
 • De organiserende partij is niet werkzaam bij, werkzaam voor, of verbonden aan de indiener van de aanvraag.
 • De missie of beursinzending ontvangt geen financiële vergoeding van de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan.
 • Voor deelnamekosten voor dezelfde missie/beurs kunt u maximaal 2 keer subsidie ontvangen in opvolgende jaren.
 • Reis- en verblijfkosten zijn uitgesloten.
 • U kunt de subsidie voor verschillende missies/beurzen gebruiken, tot een maximum van in totaal € 6.500 per jaar.

Doet u met uw bedrijf individueel mee aan een beurs of missie in een specifiek land? Vraag dan de SIB Individuele beursdeelname aan. Twijfelt u welke activiteit u moet hebben? Neem dan contact met ons op via sib@rvo.nl.

Extra subsidie 'groene' SIB activiteiten

Neemt u deel aan een 'groene' beurs of missie? Vraag dan vanaf 2023 extra SIB-subsidie hiervoor aan. Voldoet uw activiteit aan de voorwaarden? Dan kan de subsidie oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500 voor een beurs en maximaal € 1.500 voor een missie.

Wij stellen als voorwaarde dat het hoofdthema van de beurs of missie gaat over het aanpakken van één van de categorieën van de vergroeningsdoelen uit het 'Toetsingskader groene missies of beurzen'. In het document hieronder staan voorbeelden van de vergroeningsdoelen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van deze subsidie, doorloopt u de volgende 2 stappen:

 1. Vraag de Nederlandse private organisator van de missie of beurs om een offerte. In de offerte staan de deelnamekosten vermeld.
 2. Offerte ontvangen? Vraag dan binnen 3 maanden de subsidie aan.

U moet zelf de SIB-subsidieaanvraag doen, of deze laten doen door een zelfgekozen intermediair. Deze intermediair is op geen enkele manier verbonden met de uitvoerder of organisator van de activiteit. Een SIB-subsidie mag niet worden aangevraagd door dezelfde partij die ook met deze subsidie wordt betaald.

Subsidie aanvragen vanuit Nederland met eHerkenning 2+

Vraagt u de subsidie aan vanuit Nederland? Dan heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Heeft u nog hulp nodig bij het inloggen? Wij helpen u graag verder.

Subsidie aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk

Vraagt u de subsidie aan vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk?

 1. Gebruik het formulier voor het aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 2. Vul dit formulier in en verstuur het samen met de offerte en het cv van de adviseur naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst, geldt de datum waarop u de aanvraag instuurt. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Is de beslissing positief? Dan betalen wij de subsidie binnen 2 weken aan u uit. De subsidie wordt 21 weken na de toekenningsdatum vastgesteld.

Steekproef

Wij controleren de aanvragen steekproefsgewijs. Valt uw aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren. Reageert u niet op tijd op onze vraag, dan kan dit gevolgen hebben voor de vaststelling van uw subsidie. U loopt dan het risico dat u de subsidie plus een boete, moet terugbetalen.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Verandert er iets in uw aanvraag nádat subsidie is toegekend? Geef dit dan aan ons door voordat de opgegeven einddatum van de handelsmissie of beurs verstrijkt. Dit doet u zo:

Bij subsidieaanvraag vanuit Nederland

 1. Ga naar mijn.rvo.nl/sib-collectieve-activiteit.
 2. Klik op de knop Beheren en log in.
 3. Ga naar uw zaak en kies de gewenste wijzigingsoptie.

Subsidie aangevraagd vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Stuur uw wijzigingen per mail naar sib@rvo.nl.

Vergeet niet om uw wijzigingen door te geven. Dit kan anders gevolgen hebben voor de vaststelling van uw subsidie. U loopt dan het risico dat u de subsidie en een boete, moet terugbetalen.

Wet- en regelgeving

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de Support International Business regeling? Neem dan contact op met onze adviseurs, zij helpen u graag verder met uw exportambities.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?