Gesloten voor aanvragen

Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR)

Gepubliceerd op:
15 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2023

Houdt u zeldzame melkkoeien? En levert u melk aan een zuivelonderneming of maakt u zelf zuivelproducten van de melk? Dan kunt u de subsidie Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR) aanvragen. Zo kunt u de zeldzame koeien met een lagere melkproductie blijven houden op uw bedrijf.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 28 februari 2023
23:00 (CET)
Einddatum:
donderdag 30 maart 2023
22:00 (CET)
Totaal budget:
€ 500.000

Voor wie?

U kunt deze subsidie krijgen voor melkkoeien van een zeldzaam ras. En voor dubbeldoelkoeien met een zeldzame kleurslag die u als melkkoeien houdt. U kunt geen subsidie aanvragen voor zoogkoeien. Het gaat om melkkoeien van deze zeldzame rassen:

 • brandrood rund
 • Fries-Hollands vee
 • Groninger blaarkop
 • Lakenvelder

En om dubbeldoelkoeien met deze kleurslagen:

 • Baggerbont
 • Blauwbont
 • Vaal
 • Vaalbont
 • witrik

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 500.000. Wij verdelen dit op volgorde van aanvraag tot het budget op is.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

 • U was in 2022 houder van melkkoeien van een zeldzaam ras. Of u hield dubbeldoelkoeien met een zeldzame kleurslag.
 • SZH heeft de koeien gevlagd in het I&R-systeem rund. Heeft u ze nog niet zo laten opslaan in het I&R-systeem? Zorg dan dat alle runderen goed in het systeem staan voordat u een aanvraag doet. Alleen dan heeft u recht op subsidie.
 • De zeldzame melkkoe moet minimaal één keer gekalfd hebben. Daarnaast melkt u het dier.
 • U levert de melk aan een zuivelonderneming of u maakt zelf zuivelproducten van de melk.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 8 weken. Wij keuren de subsidie goed op volgorde van aanvraag tot het budget op is. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Controle

Wij controleren uw gegevens, zoals het aantal dieren waar u subsidie voor aanvraagt en uw de-minimisverklaring. Ook beoordelen wij of u aan de voorwaarden voldoet. Wij gaan ervan uit dat u hieraan meewerkt.

Uw aanvraag bekijken en beheren

Na uw aanvraag kunt u uw aanvraag bekijken en uw gegevens beheren. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl.

Subsidies bij nieuwe GLB

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is gestart op 1 januari 2023. Misschien heeft u recht op subsidies uit het GLB, zoals de subsidie voor Zeldzame landbouwhuisdierrassen. U leest meer over alle GLB-regelingen op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u op:

Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies, op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over deze subsidie? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Zeldzame runderrassen of die van u erbij staat.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?