Gesloten voor aanvragen

Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR)

Gepubliceerd op:
15 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2022

Houdt u zeldzame melkkoeien? En levert u melk aan een zuivelonderneming of maakt u zelf zuivelproducten van de melk? Dan kunt u de subsidie Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR) aanvragen. Zo kunt u de zeldzame koeien met een lagere melkproductie blijven houden op uw bedrijf.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

De subsidie is voor veehouders met melkkoeien van een zeldzaam ras. Ook veehouders met dubbeldoelkoeien met een zeldzame kleurslag kunnen subsidie aanvragen. Uw dubbeldoelkoeien moeten melkkoeien zijn.

Onder deze subsidie vallen zeldzame melkkoeien van de volgende rassen:

 • Brandrood rund
 • Fries-Hollands vee
 • Groninger blaarkop
 • Lakenvelder

En u kunt subsidie krijgen voor dubbeldoelkoeien met de volgende kleurslagen:

 • baggerbont
 • blauwbont
 • vaal
 • vaalbont
 • witrik

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 500.000. Wij verdelen dit op volgorde van aanvraag tot het budget op is.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Wij kijken naar het gemiddeld aantal zeldzame melkkoeien dat u in 2021 heeft gehouden. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft deze dieren gevlagd in het Identificatie- en Registratiesysteem rund (I&R-systeem rund). Daardoor zijn ze te herkennen als zeldzame koeien.

Wij berekenen het gemiddelde aantal gevlagde melkkoeien dat u in 2021 op uw bedrijf had. We tellen de zeldzame koeien die minimaal één keer hebben gekalfd bij elkaar op. Dit doen we op:

 • 1 februari
 • 1 mei
 • 1 augustus
 • 1 november

Het gemiddelde van het aantal koeien op deze 4 datums vermenigvuldigen we met € 150.

Rekenvoorbeeld

U had in 2021 85 melkkoeien, 20 stuks vrouwelijk jongvee en 3 stieren op uw bedrijf. Hiervan zijn er 47 gevlagde brandrode melkkoeien. Op de 4 peildata waren de volgende aantallen zeldzame melkkoeien op uw bedrijf:

Peildata en aantallen zeldzame melkkoeien

Peildatum Aantal zeldzame melkkoeien
1 februari 44
1 mei 42
1 augustus 48
1 november 47
Totaal 181

U had in 2021 gemiddeld 181 : 4 = 45,3 zeldzame melkkoeien op uw bedrijf.

Over dat jaar heeft u daarom recht op 45,3 x € 150 = € 6.795 subsidie.

Maximaal subsidiebedrag

Deze subsidie valt binnen de landbouw de-minimisverordening. Dat betekent dat u over de jaren 2019, 2020 en 2021 maximaal € 20.000 aan de-minimissteun mag ontvangen. Komt uw totale bedrag boven deze grens door de subsidie van 2021? Dan heeft u alleen recht op het bedrag tot dat maximum. Heeft u deze subsidie vorig jaar gekregen? Deze telt ook mee voor de de-minimissteun landbouw. Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de de-minimissteun. U leest daar ook wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

 • U was in 2021 houder van zeldzame melkkoeien. Dit betekent dat u houder bent van melkkoeien van een zeldzaam ras. Of u houdt dubbeldoelkoeien met een zeldzame kleurslag.
 • SZH heeft de koeien gevlagd in het I&R-systeem rund. Heeft u ze nog niet zo laten opslaan in het I&R-systeem? Zorg dan dat alle runderen goed in het systeem staan voordat u een aanvraag doet. Alleen dan heeft u recht op subsidie.
 • De zeldzame melkkoe moet minimaal één keer gekalfd hebben. Daarnaast melkt u het dier.
 • U levert de melk aan een zuivelonderneming of u maakt zelf zuivelproducten van de melk.
 • Voor zoogkoeien ontvangt u geen subsidie.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 8 weken. Wij keuren de subsidie goed op volgorde van aanvraag tot het budget op is. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Controle

Wij controleren uw gegevens, zoals het aantal dieren waar u subsidie voor aanvraagt en uw de-minimisverklaring. Ook beoordelen wij of u aan de voorwaarden voldoet. Wij gaan ervan uit dat u hieraan meewerkt.

Uw aanvraag bekijken en beheren

Na uw aanvraag kunt u uw aanvraag bekijken en uw gegevens beheren. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl.

Tijdelijke subsidieregeling

Deze regeling is tijdelijk tot het begin van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit ingaat. Daarom loopt de subsidieregeling voor melkvee van zeldzame runderrassen tot 1 juli 2023.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u op:

Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies, op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over deze subsidie? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Zeldzame runderrassen of die van u erbij staat.

Vragen over Melkvee van zeldzame runderrassen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?