Tijdelijk gesloten voor aanvragen

One Single Hub: na uw aanvraag

Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2023
Gepubliceerd op:
3 september 2020

Heeft u subsidie voor Opschalingsprojecten gekregen? Dan ontvangt u een voorschot volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat.

Tijdens het project heeft u verschillende verplichtingen.

Voortgang doorgeven

Bij de projecten bent u verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

  • Duurt uw project korter dan 14 maanden? Dan hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wij kunnen tijdens de looptijd van het project wel contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt of een bezoek afleggen.
  • Duurt uw project 14 maanden of langer? Dan moet u 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage indienen.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door via mijn.rvo.nl. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Vaststelling aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit moet u direct na de afronding doen op mijn.rvo.nl. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort op mijn.rvo.nl.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Bent u tevreden over deze pagina?