Tijdelijk gesloten voor aanvragen

OWE: Uw installatie realiseren

Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2024
Gepubliceerd op:
21 september 2023

Is uw aanvraag voor de Subsidieregeling opschaling volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse (OWE) goedgekeurd? En begint u met de realisatie van uw installatie? Of wilt u alvast weten wat de realisatiefase betekent, voordat u een subsidieaanvraag doet? Lees welke stappen u nog moet nemen om uw installatie te realiseren en in gebruik te nemen.

Wat is de realisatiefase?

U heeft van ons een brief ontvangen dat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. Dit noemen we een positieve beschikking. Nu begint de realisatiefase van uw project. Dit is de fase tussen de ontvangst van uw positieve subsidiebeschikking en het moment dat u begint met de exploitatie (het in gebruik nemen) van uw productie-installatie.

In deze fase voert u uw projectplan uit volgens de voorwaarden die in uw subsidiebeschikking staan. U heeft 4 jaar de tijd om de waterstofinstallatie te realiseren. Tijdens de realisatiefase krijgt u het investeringsdeel van uw subsidie. Wij betalen deze uit in voorschotten.

Hoe werken de voorschotten?

In uw projectplan staan een aantal mijlpalen. U krijgt telkens een voorschot voor de kosten die u maakt in de periode tussen die mijlpalen. Het gaat dan alleen om de kosten die vallen onder de subsidie (subsidiabele kosten).

Wij betalen de voorschotten per kwartaal uit en binnen 2 weken na de start van de activiteiten. Het gaat om 90% van het investeringssubsidiebedrag dat in het kwartaal voor subsidie in aanmerking komt.

Als u klaar bent met het realiseren van uw installatie, kijken we of u te veel of te weinig subsidie ontvangen heeft. Dit noemen we bijstellen. Wij stellen het voorschot voor het investeringsdeel bij aan de hand van uw eindverslag. Wij sturen de bijgestelde subsidiebeschikking binnen 13 weken na ontvangst van het eindverslag naar u op.

  • Blijkt dat het totaal aan voorschotten minder is dan 100% van het uiteindelijke investeringssubsidiebedrag? Dan betalen wij het te weinig ontvangen bedrag binnen 6 weken na de bijgestelde subsidiebeschikking aan u uit.
  • Blijkt dat het totaal aan voorschotten meer is dan 100% van het uiteindelijke investeringssubsidiebedrag? Dan vorderen wij het te veel betaalde bedrag van u terug. Dit betekent dat u ons dat bedrag moet terugbetalen.

Welke verplichtingen heeft u?

Tijdens de realisatiefase zijn er verschillende verplichte momenten waarop u contact met ons heeft. In dit uitklapmenu leest u meer over deze verplichtingen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?